За училището

ПАТРОН

Училището носи името на Иван Вазов (1850 – 1921) – най-популярният български писател и поет, чиито творби и досега се радват на наследствен читателски възторг. Най-известното му произведение – романът „Под игото“, е най-превежданата българска книга – с издания на 32 езика. Поезията му отразява съкровените български ценности, тя побира в себе си възторзите и болките на народа ни. И днес Вазов се възприема като синоним на България. По традиция патронният празник на ПМГ се отбелязва в края на месец април. И това не се свързва с конкретна дата от живота на Иван Вазов, а с Априлското въстание, защото народният поет възвеличава с творчеството си това историческо събитие. 

АМБИЦИЯ

ПМГ заема централно място в образователното пространство на града. Гимназията е най-старото средно училище в града и съсредоточава интелектуалния елит на димитровградските ученици. Превърнала се е в притегателен център за амбициозни и талантливи деца, изявявящи се в областта на точните и природните науки. Гимназията е дала на България двама академици – чл. кор. проф. д-р. на историческите науки Васил Гюзелев и чл. кор. проф. д-р на химическите науки Васил Сгурев. Нейн възпитаник е директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов.

Ние предоставяме възможности за:

 • интензивно чуждоезиково обучение от VІІІ до ХІІ клас (включително в компютърни зали) 
 • специализирано компютърно обучение по информатика и информационни технологии в малки групи – до 13 ученици
 • „>солидна подготовка по всички предмети
 • участие в извънкласни форми по математика, информатика, програмиране, чужд език, история, биология, компютърна анимация
 • културни и спортни изяви

ИСТОРИЯ

 • На16 декември 1944г. с указ № 64 на Министерството на народното просвещение се открива непълна гимназия в с. Раковски / което три години по-късно, на 10.10.1947г. е град Димитровград /. 
 • От 1945г. – Гимназията става пълна – до 11 клас.
 • До 1958г. тя се именува Първо средно смесено училище /гимназия/ „Асен Златаров“, а се след това е преименувана на Трудово политехническа гимназия „Иван Вазов“, поради откриване на химически техникум „Асен Златаров“.
 • На 24 май 1970г. Президиумът на Народното Събрание награждава гимназията с орден „Кирил и Методий“ – III степен.
 • От 1981г. е ЕСПУ „Иван Вазов“.
 • От м. януари до м. август е СОУ „Иван Вазов“
 • С заповед РД 14-28/16.08.1991г. на МНП се преобразува в Гимназия „Иван Вазов“.
 • На 3 юни 1992г. Със заповед РД 14-27 Гимназия „Иван Вазов“ се преобразува в ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ИВАН ВАЗОВ“ /ДВ бр.52/1992г./

Директори на гимназията:

 • Жеко Димов – 1944-1948г.
 • Влади Вълчев – 1948-1951г.
 • Деньо Боев – 1951-1958г.
 • Катя Катеринска – 1958-1963г.
 • Кирил Брънкин – 1963-1968г.
 • Стефан Цанев – 1968-1969г.
 • Стефка Толева – 1969-1991г.
 • Райна Бакалова – 1992-2000г.
 • Илияна Славова – 2000-2020
 • Валентина Делчева – 2020-

От 1992г. в ПМГ „Иван Вазов“ с конкурсен изпит в подготвителен клас с интензивно изучаване на английски, немски и френски език се приемат кандидати след завършен VII клас в профилите математика, информатика, информационни технологии и биология. 

От 2005г. с прием по документи се приемат ученици след завършено основно образование в профил технологичен.

От 2006г. с прием по документи се приемат ученици след IV клас.

От 2017 се приемат ученици по Държавен план-прием след завършен 7. клас в профилите: математически, икономическо развитие, природни науки, софтуерни и хардуерни науки.

През 2020 година за първи път се осъществи прием в професионална паралелка ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ. В отговор на динамичните съвременни изисквания на трудовия пазар и нуждите от специалисти в дигиталната ера, Гимназията първа в Хасковска област и в Димитровград приема ученици, които се обучават в подходяща среда и от доказани професионалисти.  

Училището стана част от иновативните училища в България през 2020г.

За учебната 2021-2022 година учениците в ПМГ са 557, разпределени в 23 паралелки.

Като училище с традиции, Гимназията приема предизвикателствата на 21. век и се превръща в център за иновации. Авторитетът й се гради върху задълбочената подготовка, която дава на своите ученици, както и гъвкавите програми по профилираното обучение, адекватни на развитието в онлайн развитието във всички сфери. Следвайки европейските модели в училищното образование, Гимназията изцяло се вписва в съвремието с креативен подход.

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

План за работа на училищен координационен съвет за справяне тормоза с училище

План за квалификационна дейност

План за подкрепа на личностното развитие

Годишен план за Педагогическия съвет

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2023-2024 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към – гр.Димитровград за срок от три години.

Деляна Гочева Иванова – председател, представител на родителите

Анелия Енчева Христова – член, представител на родителите

Наталия Радкова Славова – член, представител на родителите

Анна Стоянова Василева – член, представител на родителите

Кристина Трендафилова Трандевя – член, представител на родителите

Емил Невенов Заимов – член, представител на работодателите

Диана Дончева Динкова – член, представител на финансиращия орган

и резервни членове:

Милена Ангелова Тодева – представител на родителите;

Маргарита Йорданова Лапачка – представител на родителите;

Любомир Тодоров Борисов – представител на работодателите;

Калина Тонева – представител на финансиращия орган

Заповед за поименния състав

План на ученическия съвет за учебната 2023/2024г.

 

Месец септември

 1. Ученическа онлайн борса за учебници

Месец октомври

 1. Откриване на дейността на Ученическия съвет (УС)
 2. .Избор на представители на Общински Ученически Парламент (ОУП)

Месец ноември

 1. Ден на народните будители (01.11)

-изложба на плакати и проекти за любим народен будител, изготвени от учениците на ПМГ

 1. Ден срещу насилието на деца (19.11)

-благотворителен базар с материали, изготвени от учениците на ПМГ

 1. Благотворителна кампания

Месец декември

 1. Международен ден на борбата със Спин (01.12)
 2. Коледен концерт с участници от ПМГ (19.12)

-заедно ще се забавляваме под звука на коледните ритми, песни и танци

 1. Коледна работилница

-изработване на коледни украски, картички и декори за ПМГ, с участие на учениците от 5 до 7 клас.

 1. Коледно веселие (22.12)

-да почувстваме коледния дух, като всеки от нас може да изпрати коледно бастунче с пожелание за свой приятел/учител.

 1. Коледен благотворителен базар, организиран от Областна администрация, град Хасково

Месец януари

1.Международен ден на думата ,,Благодаря“ (11.01)

-да бъдем добри и благодарни за това, което имаме. Бъдете добри и зарадвайте свой близък с думите ,, благодаря ти“

 1. Световен ден на прегръдката (21.01)

Месец февруари

 1. Свети Валентин (14.02)

-подари красива картичка с пожелание на своя любим човек

 1. Международен ден за борба с училищния тормоз (последната сряда на февруари)

-раздаване на розови хартиени тениски с красиви пожелания

-,,Ден на розовата фланелка“ – инициатива

 1. Ден на доброто (17.02)

– кутия на доброто – позитивни мисли и думи, които да достигнат до любим любим човек

Отчет за първи срок

Месец март

 1. Баба Марта (01.03)

-мартенички за всички – на първи етаж във фоайето

Месец април

 1. Международен ден на хумора (01.04)

Месец май

 1. Ден на труда (01.05)
 2. Световен ден на движението за здраве (10.05)

-турнири,състезания и игри на територията на училището, с цел забавление

 1. Ден на българската просвета и култура (24.05)

-училищно надпреварване за най-добро есе, стихотворение, разказ в духа на българската просвета и култура

Месец юни

 1. Ден на детето (01.06)
 2. Световен ден за защита на околната среда

– да се забавляваме заедно, почиствайки нашето училище

 1. Международен ден на приятелството (09.06)
 2. Приключване на Ученическия съвет (УС)

  Председател: Даяна Славова -10б клас

Заместник: Сияна Славова -11г клас

Заместник: Евелина Попова -10г клас

  Протоколчик: Валентин Станчев

  Доброволец: Теодор Тончев

 

Дария Николова Колева – 5. клас

Християна Теодорова Попова – 6. клас

Лъчезара Иванова Дечева – 7. клас

Валентин Николаев Станчев – 8. а клас

Теодора Георгиева Статева – 8. б

Теодора Руменова Лозева – 8. в клас

Алекс Красимирова Жечева – 8. г клас

Теодор Живков Тончев – 9. а клас

Пламена Славова Славова – 9. б клас

Мартин Радостинов Жечев – 9. в клас

Иво Въчев Въчев – 9. г клас

Исус-Мануел Петков Какалов – 10. а клас

Даяна Славова Славова – 10. б клас

Ирена Анастасова Христова – 10. в клас

Теа Тихомирова Славова – 10. г клас

Кремена Данаилова Атанасова – 11. а клас

Поли Евгениева Ботева – 11. б клас

Габриела Христофорова Попова – 11. в клас

Сияна Стоянова Славова – 11. г клас

Владислав Маринов Иванов – 12. а клас

Ивайла Станимирова Иванова – 12. б клас

Никол Бориславова Стоилова – 12. в клас

Гергана Добромирова Добрева – 12. г клас

Председател: Даяна Славова – 10. б клас

ПРАВИЛНИК ЗА
ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
При ПМГ „Иван Вазов“
Димитровград

Глава I. Общи положения

Чл.1    (1) Настоящият правилник урежда устройството, функциите, организацията и управлението на Ученическия съвет към ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Димитроврад.
(2) Ученическото самоуправление е организирана форма на детско участие с произтичащите от това права , задължения и отговорности.
(3) Ученическото самоуправление има следните особености:
1. Представлява една от формите за организация на живота на децата.
2. Дава възможност за реализиране на определени управленски функции в рамките на делегирана власт и отговорности.
3.Възниква с появата на значима обща цел на паралелката, класа или училището, като цяло, със социална насоченост.
4. Предоставя самостоятелност на учениците при приемането и реализирането на техните цели.
5. Социализира децата чрез съпричастността им към събитията около тях и отговорността им към тези събития.
(4) Ученическото самоуправление е част от образованието, като национален приоритет, и е обвързано с предвидените в чл.3 ал2. На ЗПУО принципи:
1. ориентираност към интереса и мотивацията на детето;
2. равен достъп до ученическото самоуправление и приобщаване на всяко дете;
3. хуманизъм и толерантност;
4. съхраняване на културното многообразие;
5. иновативност и ефективност;
6. прозрачност;
7. автономия;
Чл. 2 Правилникът се прилага за всички участници в Ученическото самоуправление.

Глава II. Устройство на  Ученическия съвет. Членство
Чл. 3 Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения, относно учениците, училището и извънучебните дейности. Тези решения се представят пред ръководството на ПМГ „Иван Вазов“ и Педагогическия съвет.
Чл. 4   (1) Право на участие имат  всички ученици до 18 годишна възраст.
(2) Включва по един представител на УС на ниво паралелка от съответния клас, избран от тях, и един заместник.
(3)  Броят на участниците в УС, трябва да бъде равен на броят на класовете допълнен до нечетно число.
Чл. 5 Длъжности и мандатност в УС

 1. Председател – избира се от избира се от членовете на съвета по ред, определен  в съответния правилник. Мандатност – 1 година, без ограничение в мандатите
 2.  Заместник председатели – 2-ма заместник председатели, избират се от членовете на УС по ред, определен в съответния правилник. Мандатност – 1 година, без ограничение в мандатите.
 3. Протоколчик – избира се от избира се от членовете на съвета по ред, определен  в съответния правилник. Мандатност – 1 година, без ограничение в мандатите.
 4. Членове – всички ученици до 18 годишна възраст, включва по двама доброволци от паралелка. Членовете се избират след провеждане на избори.

Чл.5а  Условия и ред за провеждане на избори

 1. Информиране и разясняване на процедурата по избор на УС.
 2. Възможност за участие на всички ученици.
 3. Период на гласуване – при необходимост до 7 дни.
 4. Гласуването не се извършва тайно.
 5. Публично обявена комисия за отчитане на резултатите.

Чл.6 Честота на заседанията

 1. Ученическият съвет се свиква най-малко веднъж месечно от председателя. Възможни са извънредни заседания.

Глава III.  Права и задължения на членовете на Ученическия съвет

Чл.7  Права и задължения на членовете на Ученическия съвет

 1. Всеки член има право:
 2. на един глас в УС;
 3. да участва активно в управлението и работата на УС;
 4. да избира и да бъде избиран в органите на УС;
 5. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това;
 6. да бъде информиран за дейността на УС;
 7. Всеки член на УС е длъжен да:
 8. да спазва УСТАВА на УС и да изпълнява решенията му;
 9. да участва активно в събранията на УС;
 10. да не използва по какъвто и да е начин УС за цели, противоречащи на УСТАВА;
 11. членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството;

Чл. 8 Права и задължения извън УС на членовете, представляващи своите класове
(1).Представителят на класа има право:

 1. да участва активно в провеждане на часа на класа.;
 2. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител и/или педагогическия съветник, по важни за класа въпроси и възникнали проблеми;

(2).Представителя е задължен:

 1. да осигури демократичното избиране на учениците, отговарящи за различните длъжности, определени от класа, чрез явно или анонимно гласуване;
 2. да организира провеждането на избори за нов представител в края на мандата си от една година или при писмено искане на 40% от класа;
 3. да следи за правилното изпълнение на длъжностите в класа с мандат от една учебна година или временните по установения от класния ръководител график, да дава съвети и да внася корекции в изпълненито им;
 4. да представлява класа пред УС на всяко негово заседание;
 5. да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на класа;
 6. да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание УС, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предложения или да участва чрез други действия;
 7. да защитава всеки ученик от неговия клас, при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права, от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал;

Глава IV. Съучастници в ученическото самоуправление
Чл. 9   (1) Ученици
1. Активни участници в образователния процес.
2. Участват в проектни дейности.
3. Дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове.
4. Чрез формиране на ученическо самоуправление участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност.
5.  Получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.
6.  Участват в училищния живот и в организационното развитие н а училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището, по предложение на учениците.
(2) Учители
1. Осигуряват възможност на учениците да прилагат знанията си, да получават обратна връзка за представянето си  и за начините на подобряване на резултатите.
2. Развиване у учениците умения за вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените си действия, критично и самокритично мислене.
3. Възпитанието, изявата на личностния потенциал на всяко дете, съобразно индивидуалните му заложби.
(3) Класен ръководител
1. Организира различни форми на изява на учениците в и извънучебно време.
2. Разработва система за морални и материални наград.
3.Проучва мнението на учениците и родителите и го включва активно в училищните дейности.
4.Включва учениците в оформяне на външната и вътрешна училищна среда.
5.Информира учениците за взети от училището решения и им осигурява възможност за реално участие в процеса на взимане на решения.
6. Насърчава учениците за организиране на дейности за професионално ориентиране.
7.Включва ги в различни дейности за превенция на агресия и рисково поведение.
8. Договаря с учителите възможността за допълнителна подкрепа и обучение на деца, които срещат трудности.
9. Посредничи при представяне на мнения и проблеми на Ученическия съвет пред други учители и ръководството.
10. Посредничи при решаване на проблеми при конкретни ученици, изискващи намеса за външни за училището институции.
(4)  Педагогически съветник
1. Познава добри практики и методи за допълнителна подкрепа на учениците и тяхното адаптиране.
2. Проучва, открива силните страни на учениците , планира и кординира дейности с родители и учители за създаване на подкрепяща среда.
3. Познава и открива спецификите на различните групи в училищната общност и посочва общия им интерес.
4. Познава ефектни подходи за организиране на групова работа.
5. Създаване на демократични процедури за номиниране и избор на участниците във формите на ученическото самоуправление.
6. Осигурява условия за широко участие на всички ученици, като не се създават възможности за изключване по какъвто и да е признак.
7. Да осигури ресурси – информационни, пространствени, времеви.
8. Да подържа добре функционираща система, чрез която ученическия съвет събира мнения, представяна останалите ученици свършената работа и получава обратна връзка.
9. Да гарантира широки правомощия на УС.
10. Обучава членовете на УС.
11. Да гарантира, че ученическия е свързан с процедурите и процесите за взимане на решения в училището.
12. Да осигури подкрепа на ръководството и учителите за дейността на УС
(5) Педагогически съвет –  орган за управление и защита на колективните права на педагогическата колегия, има потенциала да покажа и подкрепи инициативите, породени от ученическото самоуправление в часа на класа, като създаде условия за тяхното реализиране на училищно ниво.
(6) Директорът – взаимодейства си със съвета при изготвяне на някои видове документи
1. Документи от стратегически характер – Стратегия за развитието на училището; Правилник за дейността на училището; Годишен комплексен план.
2. Документи с възпитателен характер свързани със; изграждане на позитивен организационен климат; план за действие при по превенция на тормоз и агресия; план за работа на деца в риск; комисия за противодействие на тормоза.
3. Документи с интеграционен характер; Училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната среда; Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи;  Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище.
4. Документи с креативен характер – Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика; Програма за провеждане и организиране на вътрешноинституционални форуми за изява на учениците; План на комисия за организация и провеждане на празници, тържества, концерти; План за проекти; План за извънкласни дейности.
(7) Родителите
1. Включване на родителите в осмислянето, формулирането и решаването на проблеми.
2. Организиране на срещи, в които участват родители и ученици.
(8) Местни институции, обществени медии – Търсене на съмишленици в лицето на значими фигури на местно ниво, които влияят за формиране на общественото мнение. Привличане на журналисти от местни или национални медии.

Глава V. Функции и  принципи в ученическото самоуправление.
Чл.10 (1) Функции

 1. Утвърждава формите и правилата на ученическото самоуправление в училището.
 2. Прави предложения пред директора и ПС относно начините на упражняване правата на учениците.
 3. Мотивира учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност.
 4. Участва в изработването на правилника на училището.
 5. Посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.
 6. Работи по проекти съвместно с други ученици, учители, училищно ръководство, родители.
 7. Предлага и спомага за реализирането на различни инициативи.
 8. Представя мнения пред ръководството на училището.
 9. Подпомага образователното развитие на учениците.
 10. Подпомага в процеса на наставничество на новите ученици.
 11. Допринася за развитието на училищната политика.
 12. Подпомага осъществяването на спортни и културни дейности.
 13. Подпомага или организира събития за благотворителност.
 14. Изготвя месечен информационен бюлетин.
 15. Осигурява информация за дейността на съвета на училищното ръководство.
 16. Предоставя доклад на края на учебната година за дейността на съвета.
 1. Принципи

1. Ориентиран е към интереса и мотивацията на ученика.
2. Равен достъп до ученическото самоуправление и приобщаване на всяко ученик.
3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
4. Хуманизъм и толерантност.
5. Иновативност и ефективност.
6. Прозрачност.
7. Автономия.
8. Ангажираност.
9. Демократично провеждане на всички дейности.
10. Отстояване на законност.
11. Самостоятелност.
12. Избор и приемственост.
13. Представителство на интересите на всички деца и ученици.
Чл.11 Нормативни документи

 1. Конвенция на ООН за правата на детето – чл 9, чл.13, чл.15, чл.29.
 2. ЗПУО – чл.171, чл.92 ал2 , чл.171 ал1 т 2, 10, 11, 12 и ал.2 , чл.267 ал.2.
 3. Конституция на Република България – чл.39. чл.44. чл.57.
 4. Закон за закрила на детето.
 5. Национална стратегия за детето 2008г-2018г.
 6. Декларация за правата на човека – стр. 20.
 7. Наредба 13 от 21.09.2016г.  – обнародвана на 11.10.2016г. – чл.4 ал2 , 1л6 ал 2, т1, чл.11, ал2 , чл.17 ал1 т1, чл.17 ал2.
Условия и ред за организиране на форми на обучение за учебната 2023/2024г.
График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение на юлска сесия от 08.07 – 12.07.2024г., уч. 2023/2024 г.
График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение на априлска сесия от 17.04 – 30.04.2024г, уч. 2023/2024 г.
График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение на януарска сесия на 08.01.2024г. и 23.01.2024., уч. 2023/2024 г.
График за изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение на поправителна сесия на 07.09.2023г. и 13.09.2023г., уч. 2022/2023 г.

Форми на обучение за учебната 2022-2023г.


График за изпити самостоятелна форма на обучение – януарска сесия


График за изпити самостоятелна форма на обучение – априлска сесия


График за изпити самостоятелна форма на обучение – юлска сесия


График за изпити самостоятелна форма на обучение – януарска сесия (от 05.01.2023г. до 20.01.2023г.)


График за изпити самостоятелна форма на обучение – априлска сесия (от 17.04.2023г. до 28.04.2023г.)


График за изпити самостоятелна форма на обучение – майска сесия (17.05.2023г. и 18.05.2023г.)


График за изпити самостоятелна форма на обучение – августовска сесия (14.08.2023г. и 18.08.2023г.)


График за провеждане на поправителни изпити за 12 клас – август (на 14.08.2023г. и 18.08.2023г.)

Свободни места в ПМГ „Иван Вазов“
учебна 2024/2025г.

В сила от 8.07.2024г.

Подаването на документи за участие в класиране е в периода от 01.07 до 05.09.2024г. в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“

Необходими документи:

 1. Заявление от канцеларията
 2. Разпечатка на годишните оценки от електронния дневник, където се вижда класа и имената на ученика
 3. Медицинско свидетелство за професия „Приложен програмист“
 4. За кандидатстване в 11. и 12. Клас се представя копие на удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
паралелкапрофил / професиясвободни места
5 няма
6 няма
7 няма
8AМатематически
Природни науки
Софтуерни и хардуерни науки
Професия „Приложен програмист“
Математическиняма
Природни науки1
Софтуерни и хардуерни науки1
Професия „Приложен програмист“няма
10АМатематически4
10БПриродни наукиняма
10ВСофтуерни и хардуерни наукиняма
10ГПрофесия „Приложен програмист“2
11АМатематическиняма
11БПриродни наукиняма
11ВСофтуерни и хардуерни науки2
11ГПрофесия „Приложен програмист“1
12АМатематически6
12БПриродни науки2
12ВСофтуерни и хардуерни науки1
12 ГПрофесия „Приложен програмист“1

Ръководството и екипът на ПМГ ”Иван Вазов” изразяват искрените си благодарности към дарителите на училището за проявеното благородство и съпричастност в стремежите на гимназията за осъществяване на модерни европейски стандарти на обучение:

 • “Химпродукт” ООД – Димитровград
 • “Банка ДСК” ЕАД – Хасково
 • Виенски салон – Димитровград
 • „Богданови“ ООД – Димитровград
 • „Неотитан“ – Димитровград
 • „Неохим“ АД – Димитровград
 • ЕТ „Жика – Живка Георгиева“ – с. Воден
 • Димитър Язанов – Свиленград
 • „Кавел инвест“ ООД – Хасково
 • Мария Сталева – Хасково
 • „Баш ди реал“ ООД – Хасково
 • „Трейдимекс“ ЕООД – Хасково
 • Николай Чанков – Димитровград
 • „Макос“ ООД – Хасково
 • „Ротари клуб“ – Димитровград
 • „Тиви груп“ ООД – Димитровград
 • „Киокушин карате клуб“ – Димитровград
 • СКС „Раковски“ – Димитровград
 • „Първа инвестиционна банка“ АД – Димитровград

>> ИНОВАЦИЯ – 2020-2022г. <<


>> ИНОВАЦИЯ – 2022-2026г. <<

>> ИНОВАЦИЯ <<


От четвърти до шести юни в ПМГ „Иван Вазов“ се проведе проектна седмица, посветена на „Иновативно училище“. За втора година участниците в проекта представят своите дейности пред гости. На събитието присъстваха Наталия Славова – член на обществения съвет, Гергана Генова – старши експерт по математика и Живка Стайкова – старши експерт по природни науки и екология към РУО Хасково, преподаватели и ученици от димитровградските училища, родители, общественици. На четвърти юни  се състоя първото събитие- откриване, на което г- жа Христина Михайлова представи иновацията- образователна платформа с дигитални ресурси по всички учебни дисциплини. Учениците от 11. в клас проведоха интердисциплинарен открит урок на тема: „Географски предизвикателства“. Заедно със своите преподаватели – Петя Желязова, Галина Караиванова, Боряна Христова и Драгомира Стоянова те показаха създадени от тях интерактивни продукти. На втория ден от проекта пети юни се състоя интердисциплинарен открит урок. Учениците от 10. б клас и техните преподаватели Катя Атанасова и Петя Желязова работиха по темата: „Тютюнът- вещ, стока, знак“, като свързаха прочити на Димитър- Димовия роман със стопанската роля на тютюна. Проектната седмица приключи с третия открит урок под ръководството на преподавателите Яна Бъчварова, Гюлшен Али, Христина Михайлова и Теменужка Калинова, Мария Марвудова. В урока „Здравословното хранене – мисията невъзможна или реално постижима“ ученици от деветите класова използваха знанията си по математика, биология, немски език и физическо възпитание и спорт. Те изчисляваха дневната доза калории за храненето на деветокласник. Събитието беше закрито от г-жа Валентина Делчева, директор на Гимназията, която поздрави участниците в проекта и им пожела вдъхновение за нови идеи през следващата година, в която ще продължат да работят в екип за „Иновативно училище“.


В периода 10 – 12. 04. 2024 г. ПМГ „Иван Вазов“ беше домакин на работна среща по НП „Иновации в действие“. Гости на гимназията бяха Профилираната гимназия „Христо Ботев“, гр. Попово – иновативно училище, Професионалната техническа гимназия „Иван Райнов“, гр. Ямбол и Профилираната гимназия „Васил Левски“, гр. Ямбол. Първия ден те се запознаха с историята на нашата Гимназия и разгледаха сградата на училището, а след това посетихa Ретро апартамента и красивия парк „Марица.“

Втория ден гостите имаха възможността да наблюдават два интердисциплинарни урока. Учениците от 11. в клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, заедно със своите преподаватели г-жа Петя Желязова, г-жа Галина Караиванова, г-жа Боряна Христова и г-жа Драгомира Стоянова, представиха урок по география и икономика, английски език, информатика и ИТ на тема: „Географски предизвикателства“. Те бяха разделени на пет екипа. Два екипа получиха своите теми по география, свързани с регионалната география и забележителностите на Европа. Останалите три екипа получиха теми по английски език с географска насоченост, в които се разглеждат глобални теми. В часовете по Информатика, всеки екип изготви софтуерно приложение в среда за програмиране Visual Studio 2019, с език за програмиране C# и неговия графичен потребителски интерфейс. Накрая екипите отправиха своите географски предизвикателства към публиката. Учениците показаха убедителни знания и умения в боравенето с различни графични компоненти, в използването на подходящи свойства и събития, за да предадат интерактивност на своите приложения. В часовете по ИТ екипите изготвиха видеа, с които публиката стана участник в красиви виртуални разходки.

Втория урок е на тема „Да се храним и живеем здравословно – мисия невъзможна или реално достижима“. Деветокласниците показаха своите знания и умения в света на математиката, биологията, ФВС, немски и руски език. Урокът започна с презентация, представяща резултатите от предварително проведена анкета, относно хранителните им навици. Вазовци изготвиха материали и интересни игри в платформите: Canva,  Kahoot, Learning Apps; видео със спортни дейности, книжка – здравословен справочник и богата трапеза със здравословни ястия, включваща и рецепти.

Гост бе и старши експертът  от РУО Хасково г-жа Таня Ганева.

Следобед направихме малка екскурзия с образователна цел: църквата в с. Узунджово, Регионалния историческия музей и монумента на  „Света Богородица“ в гр. Хасково и  Тракийското светилище на нимфите и Афродита край с. Каснаково.

В заключителния етап бе изготвен краен продукт – Брошура на Canva, в която се отбелязаха ключови моменти от посещението. В дейността се включиха всички ученици от училищата заедно с наши дванадесетокласници. Г-жа Хр. Михайлова представи и използвани иновации в училище.

Видео  >>> ПМГ „Иван Вазов“ посрещна гости по НП „Иновации в действие“ <<<


В периода 19 – 20. 03. 2024 г. екип от учители и ученици от ПМГ „Иван Вазов“ –  гр. Димитровград гостува на иновативно училище ПГ „Христо Ботев“ – гр. Попово. Домакините бяха подготвили богата програма, която включваше наблюдение на интегриран урок по химия и биология по метода „Обърната класна стая“ и час по информатика (Програмиране с Visual Basic for Application). Учениците се забавляваха с образователни игри за емоционална интелигентност.

Част от програмата бе и посещение на старопрестолния град Велико Търново, Музея на восъчните фигури и Самоводската чаршия. Така ние си тръгнахме с положителна енергия и идеи за ползотворна работа.


За проектната седмица

>> НП „Иновации в действие“, Модул 4 – Дигитален многоезичен речник с географски понятия <<

Умения за работа в екип, нестандартни образователни подходи, находчиви решения показаха на проектната седмица преподавателите и класовете им, включени в проекта „Иновативно училище”.  В рамките на четири дни – от 5.  до 8. юни с изключителна интензивност бяха представени дейностите по проекта, който стартира през тази учебна година.

По време на проектната седмица учениците от 10. г клас, професия „Приложен програмист“, представиха интердисциплинарен урок по география и икономика и програмиране на тема: “Население и селища в България“. За всяка подтема се изготви презентация с включен тест на Visual C# с графичен потребителски интерфейс с различни видове въпроси и отговори. Всеки тест предоставя възможност за оценяване и показва верните отговори.

Учениците от 11.г   клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, демонстрираха своите софтуерни приложения на тема: „Българската литература – автори и творби за ДЗИ“, изготвени с Visual C# с графичен потребителски интерфейс. Тези приложения могат да се използват за самостоятелна подготовка за ДЗИ.

Най- малките участници в „Иновативно училище”- шестокласниците с ентусиазъм направиха СТЕМ урок на тема „Видове движения. Скорост“ с ръководители г-жа Гюлшен Али и г-жа Яна Бачварова. Този урок даде възможност на учениците да обединят знанията си по предметите Човекът и природата, Математика, ИТ и география. Запознаха се с видовете движения и връзката между величините път, скорост и време и обобщиха и затвърдиха  знанията си чрез решаване на кръстословица. След това бяха разделени на екипи и под формата на игра те приложиха знанията си в реална ситуация. Всеки екип изтегли чрез жребий една дестинация в България и с помощта на приложението на  Google Maps трябваше да изчисли скоростта за достигане до нея и да посочи една забележителност в града.

Деветокласниците от групите, изучаващи немски език, представиха платформи и приложения, на които  бяха подготвили разнообразни игри, презентации и видеа, включващи лексика и граматика от изучавания материал. След провеждането на урока всички, ученици и гости, се съгласиха, че изучаването  на чужд език може да бъде забавно и интересно и че приложенията дават възможност той да бъде учен навсякъде и по всяко време.

Интересен интердисциплинарен урок изнесоха учениците от 11. б клас, профил „Природни науки”. Те „прочетоха” класическия роман „Тютюн” от Димитър Димов през призмата на изучаваното по биология и здравно образование. Темата на урока – „Пороци, зависимости, болести в романа” беше разработена чрез съпоставка на цитати от повествованието и възможни решения от гледна точка на биологията.

Всички ресурси се намират на платформата http://smartclassroom.pmgdimitrovgrad.net/

Седмицата премина успешно и участниците споделиха удовлетворението си от работата през учебната година, без да пропуснат да загатнат какви идеи обмислят за следващия етап на проекта.


В периода 26-28 април 2023 година преподаватели и ученици от ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград гостуваха на ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник, по НП на МОН „Иновации в действие”. Партньорското училище представи своите дейности за сегашния етап на проекта. Преподавателите Яна Бъчварова, Гюлшен Али, Христина Михайлова и Катя Атанасова, както и учениците Елица Делчева, Десислава Велева, Александър Динков и Димитър Ганев останаха възхитени от резултатите на партньорското училище. Домакините показаха своя STEM кабинет и Центъра по природни науки, разполагащ с модерни, ефективни и отговарящи на съвременното образование мултифункционални кабинети. Клубът по роботика направи впечатляваща демонстрация на създадените Lego роботи. Вазовци бяха впечатлени от креативната идея- същността на иновативния проект на ПМГ „Христо Смирненски“ – „С наука и технологии към бъдещето”, въведените иновативни елементи и постигнатите резултати.

На 27 април присъствахме на уъркшоп „Работилница за наука и творчество“, в който три екипа демонстрираха иновативни учебни занятия. Домакините проведоха учебен практикум за изследване на състава на почвата и показатели като киселинност, влажност, съдържание на карбонати и живи организми. Вторият екип представиха технологичен процес за създаване на ръчно леяна хартия, в който се включиха и вазовци.

Третият екип от ученици в иновативните паралелки на ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник проведоха иновативен урок на тема: „Рециклиране и преизползване“. Учениците демонстрираха изработване на табуретка от пластмасови бутилки, чанти за пазар от стари тениски и кошници от 10-литрови бутилки за минерална вода.

На 28 април се проведе семинар на тема: “Иновативните идеи – път към успеха“, на който преподаватели споделиха добри педагогически практики, в които иновативните уроци са с акцент върху междупредметния интегритет. Особено впечатляващо беше създаденото от колегите в на ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник дигитално портфолио.

Домакините ни запознаха с историята и забележителностите на Перник, където посетихме Регионалния исторически музей и Минния музей. За вазовци опитът на колегите от Перник ще се превърне в стимул за работа по иновативни проекти.


От 5-ти до 7- ми април ПМГ „Иван Вазов” бе домакин на партньорска среща по Националната програма „Иновации в действие”.

Нашето училище, което е част от проекта „Иновативни училища”, посрещна гости от ПМГ „Христо Смирненски“ – иновативно училище, гр. Перник, СУ „Свети Климент Охридски“, с. Стамболово, ТПГ „Мария Кюри“, гр. Перник. Първата работна среща на екипите започна с приветствие от г-жа Валентина Делчева – Директор на ПМГ, която накратко разказа за историята и настоящото развитие на Гимназията, както и за международните и националните проекти, в които участва. Г-жа Делчева представи работата и идеите по проекта за иновации за четири години – платформа, в която учители показват разработено от тях дигитално учебно съдържание. Работата продължи с бинарен урок в иновативната паралелка – 11. в на тема: „География и слово”, насочен към географски обекти и природни забележителности в прозата и поезията на Иван Вазов. Четирите екипа бяха разработили различни аспекти на проблема – пътеписът „Розовата долина и Тунджа”: откъси от художествения текст, представени с приложението Google Earth; пътят на Бойчо Огнянов от романа „Под игото”, проследен с ArcGis, стихотворения от различни сборници, внимателно проучени и представени чрез IEDU 360 градуса. Своеобразно обобщение на темата представляваше презентацията „Природата в българската литература”, изработена с продукта CANVA. Учениците на г- жа Петя Желязова и г-жа Катя Атанасова изненадаха гостите с игра в приложението Kahoot, която освен забавна, е и образователна. Така географията и литературата си подадоха ръка, за да разкрият неподозирани възможности пред 11. В клас и обещания за нови предизвикателства. Интердисциплинарен урок на тема: ”Видове движения. Скорост” представиха с иновативните 6. клас с преподавателите Яна Бачварова и Гюлшен Али. Те показаха колко много паралели могат да се направят между математиката и човекът и природата, прилагайки компетентностния подход. Учениците обединиха знанията си по двата предмета и показаха умения да решават практически задачи. Като се запознаха с връзката между величините път, скорост и време, шестокласниците от шестте екипа получиха нетрадиционна задача. Всяка група получи по една дестинация в България и с помощта на приложението Google Maps учениците трябваше да проверят разстоянието до определената точка и по математическа формула да изчислят скоростта и времето за достигане до нея. Всеки екип трябваше да посочи и по една забележителност в града, към който виртуално ги насочи жребият. През втория ден на НП „Иновации в действие“ учениците и учителите от Перник и Стамболово посетиха манастира „Свети Анастасий“ до село Златна ливада – едно от най-старите средища на ранното християнство. Вторият модул на програмата включваше посещение на открит урок в актовата зала на гимназията. Този интердисциплинарен урок с участието на 11. г клас беше по информатика и български език и литература. Под ръководството на преподавателите Драгомира Стоянова и Катя Атанасова учениците демонстрираха изработени от тях софтуерни приложения с графичен потребителски интерфейс, създадени с Visual C#. Шест екипа от по двама ученици показаха тестове, свързани с учебния материал по български език и литература и предназначени за подготовката за ДЗИ. Темите на тестовете включваха литературните произведения от модулите „Родното и чуждото“, „Обществото и властта“, както и задачи с отворен и затворен отговор по правопис и граматика. Третият, заключителен ден на НП „Иновации в действие“, започна с представяне на добри педагогически практики в ПМГ. И докато преподавателите дискутираха по темите за предизвикателствата в училище при съвместяването на традиционни и модерни методи и възможностите на дигиталните технологии, учениците посетиха планетариума „Джордано Бруно“, след което съвместно изготвиха един общ продукт – постер чрез приложението CANVA.


За втори път ПМГ „Иван Вазов“ е включена в списъка на иновативните училища за нов четиригодишен период.

Темата на иновацията е: „Активно преподаване и учене чрез създаване на образователни дигитални ресурси“. Целта на иновацията е да се създаде платформа за споделяне на образователни дигитални ресурси, създадени от учителите, включени в проекта и достъпни за всички участници в образователния процес в училище. Очакваният резултат е повишаване и подобряване мотивацията за учене у учениците. На 1 март в актовата зала на Гимназията се състоя официалното представяне на платформата, която се намира на адрес: smartclassroom.pmgdimitrovgrad.net и вече е достъпна за всички ученици. Вярваме, че тази иновация ще допринесе за по-добро и качествено образование. Екипът, който тази година работи е – Катя Атанасова – старши учител по български език и литература, Яна Бачварова – учител по математика, Драгомира Стоянова – старши учител по информатика и ИТ, Христина Михайлова – старши учител по немски език, Петя Желязова – старши учител по география, Гюлшен Али – учител по биология и химия.


>> Иновации в действие – брошура <<


„Иновации в действие“ на гости в Старопрестолния град

От 3 до 5 май 2022 г. представителна група на ПМГ „Иван Вазов“, работеща по НП „Иновации в действие“, гостува на един от партньорите си – иновативно училище – ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново. Визитата беше осъществена съвместно с преподаватели и ученици от ПАГ „Н. Вапцаров“ – Бяла Слатина и СУ „Иван Вазов“ – Стара Загора. На 3 май домакините организираха работна среща с екипите гости, на която представиха иновативните практики в образователния процес на ПМГ „В. Друмев“. Интерес предизвика новосъздаденият STEM център, включващ три съвременно оборудвани лаборатории. На 4 май домакините популяризираха добрите си практики с два открити урока на тема „Алгоритми и структурни данни“ и „Компютърна математика“ . Гостуването завърши с продукт на иновацията – фотоалбум. Вазовци останаха доволни от визитата си, като се завърнаха заредени с положителни емоции от разходките си из забележитеностите на Старопрестолния град.Ден трети от НП „Иновации в действие“.

Гостите от ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, СУ „Иван Вазов“, Стара Загора и ПАГ „Н. Й. Вапцаров“, Бяла Слатина участваха в заключителна среща по националната програма. На нея г-жа Христина Михайлова представи иновациите в часовете в ПМГ „Иван Вазов“. Гостите попълниха анкети. Така те си тръгнаха заредени с много емоции и нови идеи. Вярваме, че представените иновативни практики ще намерят приложение и в други училища.


Ден втори по НП „Иновации в действие“ започна с екскурзия до Александровската гробница. Гостите имаха възможността да разгледат стенописите на гробницата. Запознаха се с един наистина уникален паметник на античното изкуство в Тракия. В ранния следобед се състоя представителна изява, организирана от иновативните паралелки от 11. б и 11. в клас. Нашите ученици представиха своя блог, озаглавен „Сезоните и градът“. За целта гимназистите се бяха разделили на четири екипа. Част от групите представиха на публиката сезона, който най-много ги е ентусиазирал да творят. Бе показана любопитна информация за празниците, клипове и стихотворения, както и техните любими рецепти за празничната трапеза. Нашите гости бяха впечатлени.


НП „Иновации в действие“ – 12-14.04.2022г.

Ден 1

За втора поредна година ПМГ „Иван Вазов“- гр. Димитровград участва в НП „Иновации в действие“. Тази година те посрещнаха гости от три училища: ПМГ „Васил Друмев“- гр. Велико Търново – иновативно, СУ „Иван Вазов“- гр. Стара Загора и ПАГ „Н. Й. Вапцаров“- гр. Бяла Слатина. На 12.04.2022г. гостите пристигнаха в училището. То беше представено от Валентина Делчева. Присъстваха на интердисциплинарен урок по история и география на ученици от 11. в и 12. в клас. С преподаватели Петя Желязова и Павлина Лозева. Те представиха една интересна и полезна виртуална екскурзия, в която са включени природни обекти от Източните Родопи. Виртуалната разходка се извърши благодарение на платформата за интерактивно образование IEDU 360﮿. Бяха представени и интересни легенди и загадки. След урока водещите задаваха въпроси към публиката. Денят приключи с публична изява на групата по интереси „Аз и химията“ с ученици от 9. б клас и ръководител Ирина Панева. Те представиха различни химични опити. Много интригуващи бяха експериментите като: огън под вода, хамелеон – течност, преминаваща през различни цветове при разклащане, ефект като при лампата на Аладин, домашна лава, химически коктейли, изчезващи цветове и слонска паста. След демонстрацията, гостите също направиха някои от опитите. Домакините са подготвили през следващите дни и други интересни изяви.


Представителна изява „Сезоните и градът“ по проект „Иновативно училище“ в ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград

На 30.03.2022г. в ПМГ „Иван Вазов” се проведе представителната изява на иновативните паралелки 11. б и 11. в клас. Учениците работиха по иновативното училище и това бе заключителният етап на двегодишния им труд. За целта гимназистите направиха блог „Сезоните и градът“. В него споделят, като рисуват в слово на различни езици, запечатват в клипове и снимки личните си впечатления от своя любим роден град. Целта на изявата бе гостите да се запознаят с новосъздадения блог. Всеки от четирите екипа представи сезона, който го вдъхновява. На публиката беше представена полезна информация за празниците, стихотворения и клипове, създадени от тях самите, любими рецепти. Информацията в блога е на български, английски, немски и руски език. Директорът Валентина Делчева изрази своята възхита от изявата и поздрави учениците за отлично свършената работа. Екипът от преподаватели и ученици наистина доказа креативността и творческите си възможности. Блогът „Сезоните и градът“ е достъпен за всички и може да се открие на фейсбук страницата на ПМГ „Иван Вазов“. Екипите заявиха, че ще продължат да публикуват информация. >>https://pmgdimitrovgrad.blogspot.com <<


Иновации в действие

От 09 до 11.06.2021г. в ПМГ „Иван Вазов“ се случи първата обменна визита по Национална програма „Иновации в действие“ с партньорските училища от Враца – СУ „Кузма Тричков“ ( иновативно ) и от Хасково – ФСГ „Атанас Буров“. За гостите бе подготвена интензивна, но разнообразна програма, предразполагаща за споделяне на опит и обмяна на идеи. Групата от Враца, заедно с колеги и ученици от хасковското училище, прекрачиха прага на гимназията. Посрещна ги усмихнато момиче в носия, с пита в ръце, след което учители и ученици се запознаха със своите партньори и разгледаха училището. До края на деня бе предвидено посещение на къщата музей „Пеньо Пенев“. Гостите бяха силно впечатлени от интересната беседа на госпожа Живка Шишкова, уредник на музея, и очаровани от запознанството с димитровградския пейзаж. Същинската работа започна на следващия ден. Преподаватели и ученици от двете училища присъстваха на два интердисциплинарни урока, представени от участниците в иновативния проект – учениците от 10б и 10в клас. Под ръководството на г-жа Г. Караиванова – старши учител по английски език, и г-жа Ваня Маринчева – старши учител по БЕЛ, бе представен урок на тема „В търсене на красотата“/“In searching of the beauty”. Учениците от 10б клас представиха своите „открития“ на български и на английски език в разделите природа, изкуство, женска красота и обаяние на словото. Решенията им бяха креативни и разнообразни – гледахме видео, електронна книга, откъси от „Ромео и Жулиета“ в комикси, анимационни изображения на ученици върху клипове от тяхна любима музика. Литературната част премина под наслов „Искам с думи да рисувам“. Учениците бяха подготвили филм за силата на женската красота и изработиха пъзел с красиви изображения. Гостите бяха впечатлени от стиховете на поетесата София Георгиева от стихосбирката й „Зора“, подбрани от г-жа Маринчева. Всеки, който разпознаваше себе си в поетичния калейдоскоп, получаваше съответното стихотворение като подарък. Изключителна споделеност и вълшебство от красота… Вторият урок премина под наслов „Литературни маршрути с родописеца Вазов“. Той бе съвместна работа на учителите по литература и география – г-жа М. Пенева и г-жа Ж. Ненова. Под тяхно ръководство учениците от профил „Икономически“ подбраха няколко обекта в Искърското дефиле, обичани и често посещавани от Патриарха; разказаха за учредяването на Туристическото дружество с общо изкачване на Черни връх през 1895г. и показаха Вазовия барелеф на връх Ком. Маршрутите бяха описани в брошура, която гостите получиха, а преди това учениците обясниха дълбоката връзка на Иван Вазов с „всичко българско и родно“. Колега от училището във Враца демонстрира пред учениците забавна игра за умения по финансова грамотност. Младежите трябваше да „заработят“ месечен бюджет за семействата си, разумно да го разпределят и да опитат да го редуцират при непредвидени обстоятелства. На уроците присъстваха г-жа Радостина Димитрова – председател на Обществения съвет в гимназията, и г-н Росен Кузев – бивш колега и един от учредителите на иновативния проект. Денят завърши с релаксиращо посещение на Александровската гробница, от чиято мистичност и красота гостите бяха очаровани. В петък учителите от двете училища – във Враца и Хасково, заедно с работещите по проекта в ПМГ „Иван Вазов“, се събраха и обсъдиха своите впечатления. Г-жа Хр. Михайлова запозна гостите с други иновативни практики, реализирани през годините в гимназията, с което ги провокира да споделят и своя опит. През това време учениците, ангажирани с проекта, работиха заедно в WorkShop работилница, където с акварелни бои върху фон от гербовете на трите училища изразиха себе си с рисунка. В края на срещата единодушно бе впечатлението, че очакванията на гости и домакини са били оправдани, а обмененият опит – ползотворен и за трите страни. Скоро екип от ПМГ ще върне визитата и ще се докосне до атмосферата и учебните практики в далечния северозападен град. Очакваме с нетърпение.


Онлайн открит урок „Съкровищата на Димитровград“ на иновативното училище ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград

На 02.02.2021 г. в ПМГ „Иван Вазов“ се проведе онлайн представителна изява на тема „Съкровищата на Димитровград“, представена от иновативните паралелки в училището.Учениците от 10.б и 10.в клас, предварително сформирали десет екипа,  представиха по вълнуващо атрактивен начин забележителностите на Димитровград. Гимназистите показаха електронните си книги, изработени с програмата Bookcreator, съдържащи информацията за обектите на града. На открития онлайн урок присъстваха г-жа Валентина Делчева – директор на училището, г-жа Илияна Славова – главен експерт в МОН и директор на гимназията до 2020г., г-н Иван Панайотов – началник отдел в РУО – Хасково, г-н Росен Кузев – бивш заместник- директор на ПМГ, учители от гимназията, представители на обществения съвет, ученици, родители. Под умелото ръководство на преподавателите в иновативните паралелки всички екипи демонстрираха завидни знания и креативност. Часът допринесе за реализиране потенциала на всеки екип. Урокът започна с викторина към гостите. Бяха зададени години, свързани със забележителностите на града, като на всеки верен отговор се отваряше по една забележителност. По този начин се получи пъзел на града.  След това всеки екип изложи своя обект. Представената информация беше на български, английски, немски и руски език. В електронните си книги учениците бяха вградили и аудиозаписи на всички езици, които изучават в училище като чужди. Два екипа бяха направили видеоклипове за своите обекти. Така десетокласниците влязоха и в ролята на истински актьори. В края на часа беше добавен и линк на Mentimeter, където с една дума всеки участник или гост да изрази впечатлението си от урока. Изразите Браво!,креативност, сърцатост, интелект, любов, възхита, талант бяха ключовите за впечатленията на зрителите от вдъхновения труд на десетокласниците.Директорът Валентина Делчева изрази своята възхита от урока и поздрави учениците за отлично свършената работа. Г-жа Илияна Славова и г-н Росен Кузев също изразиха своите прекрасни впечатления, като напомниха и за положените всеобщи усилия този проект да се случи. Екипът от преподаватели и ученици наистина доказа креативността и творческите си възможности.

OрганизаториMясто на провежданеTемаУчастнициПериодНачален и краен час
Фондация „Заедно в час“СофияДобрите практики на фокус224.06.2022г.9:30 -16:30
РААБЕСлънчев брягЛидерство и работа в екип281.3.2007