28.03.2018

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 28.03.2018год.(сряда) от 16:30ч. в  ПМГ “Ив. Вазов“, при  следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с промените в състава на Обществения съвет.
  2. Становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете  най-късно до 23.03.2018г. като изпратите обратен отговор на имейла.