18.08.2017

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 18.08.2017год.(петък) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

* Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за VI кл.
* Съгласуване на учебните планове.
* Запознаване с тримесечния отчет за изпълнението на бюджета.
* Приемане на доклад за изпълнението на стратегията за развитие на ПМГ.