03.10.2017

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 03.10.2017год.(вторник) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

*Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета през третото тримесечие.
*Съгласуване на училищна програма за часовете по НП „Без свободен час“
*Одобряване на стратегията за развитие на училището за периода 2016-2020 и нейната актуализация за учебната 2017-2018г.
*Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност в ПМГ „Иван Вазов“ и неговата актуализация за учебната 2017-2018г.
*Приемане на отчет за дейността на Обществения съвет презучебната 2016-2017г.