10.10.2018

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 10.10.2018год.(сряда) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета през третото тримесечие.
2. Съгласуване на училищна програма за часовете по НП „Без свободен час“
3. Одобряване на План за действие за периода 2018-2020г. към Стратегията за развитие на училището за периода 2016-2020.
4. Приемане на отчет за дейността на Обществения съвет презучебната 2017-2018г.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете най-късно до 07.10.2018г. като изпратите обратен отговор на имейла.