10.1.2019

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 10.01.2019год.(четвъртък) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на изпълнението на бюджета на ПМГ “Иван Вазов“ за 2018г. 2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището; 3. Становище по държавния план-прием за V и VШкл. за учебната 2019/2020г. в ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград. 4. Съгласуване на регламента за държавен план-прием на ученици в Vкл. за учебната 2019/2020г. в ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете най-късно до 05.01.2019г. като изпратите обратен отговор на имейла.

~~> Отчет