07.10.2019

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 07.10.2019год.(понеделник) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета през третото тримесечие.

2. Съгласуване на училищна програма за часовете по НП „Без свободен час“

3. Одобряване на актуализираната Стратегията за развитие на училището за периода 2016-2020.

4. Приемане на отчет за дейността на Обществения съвет през учебната 2018-2019г.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете най-късно до 04.10.2019г. като изпратите обратен отговор на имейла.

~~> Отчет