24.10.2016

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА


Уважаеми родители,
Каним Ви на родителска среща, която ще се проведе на 24.10.2016г. от 17,30ч. в ПМГ“Иван Вазов“.
ДНЕВЕН РЕД:
* Запознаване с правилниците в училището.
* Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.
* Избор на представители от паралелката, които да участват в учредяването на Обществен съвет към ПМГ“Иван Вазов“.
Други.