26.03.2019

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 26.03.2019год.(вторник) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

1. Становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи.   Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете най-късно до 22.03.2019г. като изпратите обратен отговор на имейла.