Историята на една „капсула на времето“

За да ИМАТЕ, ЗНАЕТЕ и БЪДЕТЕ!

В следващите редове ще ви разкажем историята на една “ капсула на времето ‘’. Тя бе заровена днес, 20.04.21г., в двора на ПМГ ‘‘Иван Вазов ‘’ – Димитровград.
Церемонията бе съпътствана и от засаждането на дръвче. Този проект е изнесен час упражнение по предмета история и цивилизации за 6 клас. Шестокласниците създадоха писмо с въпроси , които ги вълнуват, и ги отправиха към идните поколения. Поставени бяха и листчета с индивидуални заръки от всяко дете – техните желания за бъдещето. Капсулата остави в завещание и емблематични за 2020/2021г. вещи.
Идеята е тя да се превърне в част от културно – историческото ни наследство, да остави отпечатъка на всяко от децата и на времето, в което живеят.
„Да познаваме миналото си и да черпим вдъхновение от него в това, което създаваме в настоящето. Да знаем кои сме, кои са „другите“, откъде идваме и как можем да живеем всички заедно, за да разберем накъде отиваме и да осмислим пътя си“- това бяха встъпителните думи на преподавателя при започване на учебния час ! Освен интересен подход за заучаване, тази инициатива предхожда и две важни събития , едно от които е Патронният празник на гимназията.
Техният преподавател – историкът Анита Иванова, пое ангажимента да издири ‘’децата’’ през 2040г. , за да отворят церемониално капсулата и да разберат получили ли са отговор на въпросите, сбъднали ли са мечтите си !