ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!! ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

Пролетно математическо състезание
за ученици от IV клас

Уважаеми родители, уведомяваме Ви:
на 8 май 2021 година (събота) от 9:00ч. ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.
Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- Димитровград
Заявление и декларация за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“, гр. Димитровград, при спазване на противоепидемични мерки в срок от 20.04.2021г. до 27.04.2021г., от 9.00 до 16.00 часа (само на 23.04.2021г. – от 9:00 до 13.00 часа)
Участниците е необходимо да бъдат в ПМГ „Иван Вазов“ най-късно до 08:30 часа на 08.05.2021г.
Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.

Регламента на състезанието можете да намерите тук https://mon.bg/upload/24254/regl-NS-proletni-math-4kl-20102020.pdf