Важно: държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2024/2025г.

Важно

държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2024/2025г.

Обявени са свободните места на сайта на РУО – Хасково (rio_haskovo@mon.bg) в раздел новини

Заявления за 2-ри етап на класиранe се подават на 3 и 4 юли 2024г. , само за обявените свободни места.

 

         Във 2-ри етап на класиране участват ученици, които:

  • не са класирани в нито едно училище в областта;
  • са класирани на второ желание, но не са се записали;
  • не са кандидатствали до момента, но отговарят на условията по чл.73 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Заявления могат да се подават

  1. По електронен път на адрес https://infopriem.mon.bg

За влизане се използва входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика за НВО IV клас

  1. В училище, в което се осъществява държавен план-прием в V кл.

 Със заповед №З-1195/07.06.2024г. на РУО – Хасково, ПМГ“Иван Вазов“ е определено за такова..

    Заявления ще се приемат в каб.5, 1 етаж, от 8:00 до 17:00 (без прекъсване) на 03.06.2024г. и 04.06.2024г.

Необходими са Ви:

  • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
  • Копие на служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезаниятасамо за ученици от друга област
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап.

(+ оригинал за сверяване)

  • Служебна бележка на ученика за НВО IV клас

Резултати от втори етап на класиране на учениците – до  05.07.2024г. на адрес https://infopriem.mon.bg