ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС   Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас

Уважаеми родители,

Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ ще се проведе на 01 юни 2024г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа (заповед №РД09-1270/16.05.2024г. на МОН).

Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГИван ВазовДимитровград.

Заявление и декларация за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“ на 23.05.2024г., 27.05.2024г. и 28.05.2024г. от 8:30 до 16:00 часа.

Участниците е необходимо да бъдат  в Гимназията  най-късно до 08:30 часа на 01.06.2024г.

Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.

Регламента  на състезанието можете да намерите  на сайта на ПМГ „Иван Вазов“- pmgdimitrovgrad.net