ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА м. септември

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ  ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА м. септември

 

предмет клас дата и час на провеждане
1 Български език и литература ООП VIII 12.09.2023г. (вторник)

писмен – 8:00-11:00

Каб. 21

2 АЕ (ПП)

модул “Писмено общуване“

ХI 13.09.2023г. (сряда)

писмен  – 8:00-08:40

Каб. 21

3 АЕ (ПП)

модул “Устно общуване“

ХI 13.09.2023г. (сряда)

устен – 8:40-09:00

Каб. 21