Записване на приетите ученици на първи етап на класиране в прием в VIII клас

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране в прием в VIII клас

13.07 – 17.07.2023г. от 08:00 до 17:00 ч.

В КАБ. №5, I -ви ЕТАЖ

Необходими документи:

1. Заявление по образец (от училището)

2. Свидетелство за основно образование (оригинал)

3. За професия „Приложен програмист“ – медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (оригинал)