Обяви: Търсим ръководители със специалност

ПМГ „Иван Вазов“ сформира една група по „Театрално изкуство“ за учебната 2023-2024г.,  по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Търсим ръководител със специалност „Актьорско майсторство за куклен театър“


ПМГ „Иван Вазов“ сформира една група по „Волейбол“ за учебната 2023-2024г.,  по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Търсим ръководител със специалност „Учител по физическо възпитание и спорт“


ПМГ „Иван Вазов“ сформира една група по „Танцово изкуство“ за учебната 2023-2024г.,  по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Търсим ръководител със специалност „Музика“