Среща на Валентин Александров, студент по европеистика в СУ „Св. Климент Охридски“ с младши посланиците на ЕП и ученици от 12 клас

По случай 9 май в ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград се състоя среща на Валентин Александров, студент по европеистика в СУ „Св. Климент Охридски“ с младши посланиците на ЕП и ученици от 12 клас. Валентин е един от отличните ни и активни ученици, завършил гимназията през 2020 г. Той с желание се върна отново в нея, за да разкаже подробности за бакалавърската програма по европеистика, за интердисциплинарността на базисната подготовка, широкото въвеждане на практически дейности, за многообразието на образователните профили, което позволява гъвкавост и индивидуализация на академичното развитие на студентите.

Валентин говори и за възможностите за стаж и работа, свързани с тази специалност, включително за своя стаж в Европейската комисия в България, както и за своите пътувания по повод проекти и конференции в Европа. Той коментира заедно с младши посланиците на ЕП възможностите, които дава програма Еразъм + за индивидуални участия. Последната част от срещата бе посветена на техниките за дезинформация и на игра, в която те трябваше да бъдат разпознавани от учениците.

Срещата провокира допълнителен интерес у присъстващите към заниманията с европейски въпроси.