Пролетна ваканция

Съгласно заповед №РД 09-4066/30.08.2022г. на МОН дните от 08.04-17.04.2023г. вкл. са обявени за пролетна ваканция за учениците от V – XI клас и от 12.04 – 17.04.2023г. вкл. за учениците от XII клас.
Учебните занятия за учениците от XII клас за периода 10-11.04.2023г. ще се проведат по нова седмична програма.
Учебните занятия за всички ученици ще се възобновят на 18.04.2023г.(вторник).

Приятна ваканция и хубави празници!