Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

 

 

Пролетно математическо състезание 

за ученици от IV клас

Уважаеми родители, уведомяваме Ви:

на 25 март 2023 година (събота) от 9:00 часа в ПМГИван Вазов, гр.Димитровград  ще се проведе  Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.

Заявление и декларация за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“в срок от 15.03.2023г. до 20.03.2023г.,(включително) от 9.00 до 16.30 часа.

Участниците е необходимо да бъдат  в Гимназията  най-късно до 08:30 часа на 25.03.2022г.

Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.

Регламент  на състезанието можете да намерите  на сайта на ПМГ „Иван Вазов“- http://www.pmgdimitrovgrad.net

Заявление и декларация за участие в може да изтеглите от тук: >заявление< >декларация<