Посещение от Софийски университет

На 31 май 2022г. в ПМГ”Иван Вазов” гостува доцент, доктор Първан Първанов – декан на факултета по математика и информатика в СУ „Климент Охридски”. Той се срещна с ученици от 11. клас, които изучават математика, информатика и информационни технологии като профилиращи предмети. На срещата доцент Първанов представи специалностите в направление математика и информатика във факултета, който ръководи и подчерта широкото приложение и възможностите за реализация на младите хора с тези специалности.