Онлайн среща разговор с Александър Ангелов

На 16 март в часа на класа учениците от 10. Б клас, профил „Природни науки“ проведоха онлайн среща разговор с Александър Ангелов, работещ в сферата на дигиталния маркетинг. Събитието беше свързано с кариерното ориентиране на учениците. За предизвикателството да се занимаваш с тази нова професия им разказа младият специалист, който сподели и за трудностите, свързани със самообучението и постоянните новости в ИТ сектора. Срещата предизвика въпроси и заради интереса към новостите Александър Ангелова обеща да поддържа обратна връзка с учениците в онлайн платформите.