Открит урок по биология и ЗО

На 28.02. учениците от 10 б клас, профил „Природни науки“ проведоха открит урок по биология и ЗО на тема „Светлината, температурата и въздухът като екологични фактори“.
Урокът се състоя в новия кабинет лаборатория по биология и химия в гимназията.
Преподавателят г-жа Гюлшен Али предизвика интереса на гимназистите с интересни въпроси, свързани с актуалната тема. Учениците представиха своите проучвания за абиотичните екологични фактори чрез мултимедийна презентация. Новите знания бяха усвоени с лекота и обобщени чрез атрактивни интерактивни игри с думи /новите понятия и терминологии/.