Организация на учебния процес от 13.12.2021г. (понеделник)

Уважаеми родители, учители и ученици,
От 13.12.2021г. (понеделник) в ПМГ „Иван Вазов“ се създава следната организация на учебния процес:

1. Присъствено ще се обучават следните паралелки:
V, VI, VII, VIIIа, VIIIб, VIIIв, VIIIг, IXв, IXг, Xб, Xг, XIа, XIIв, XIIг
От тези паралелки в училище ще бъдат допуснати само:
• Учениците, които имат валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лаборатория (представят документа в първия присъствен учебен ден. Тези, които са прикрепили към декларацията си сертификат не трябва да носят.)
• Учениците с подадени от родителите декларации за тестване.
• Останалите ученици от тези паралелки продължават в ОРЕС.

2. В ОРЕС ще бъдат и следните паралелки:
 IXа, IXб, Xа, Xв, XIб, XIв, XIг, XIIа, XIIб
3. Организация на учебния процес САМО (за присъствените) в деня на тестване (понеделник):
• Учениците се явяват в училище от 07:30 – 7:45ч. в понеделник.
• От 7:45 – 8:15ч. се провежда изследване с щадящи тестове.
• Отсъствалите в деня на изследване ученици ще бъдат проверявани в първия ден, в който идват на училище.
График на часовете САМО в деня на тестване (понеделник):
07:30 – 7:45ч – тестване

1 час – 8:15 – 9:00ч.
Междучасие – 5 мин.
2 час – 09:05 – 09:50ч.
Междучасие – 5 мин.
3 час – 09:55 – 10:40ч.
Голямо междучасие – 20 мин.
4 час – 11:00 – 11:45ч.
Междучасие – 10 мин.
5 час – 11:55 – 12:40ч.
Междучасие – 10 мин.
6 час – 12:50 – 13:35ч.
Междучасие – 10 мин.
7 час – 13:45 – 14:30ч.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ОРЕС В ДЕНЯ НА ТЕСТВАНЕ (ПОНЕДЕЛНИК):
График на часовете на учениците от V, VI и VII кл. в ОРЕС:
продължителност на часовете 30 мин.
1час – 08:15– 08:45
2час – 09:05– 09:35
3час – 09:55– 10:25
Голямо междучасие -35 мин.
4час – 11:00– 11:30
5час – 11:55– 12:25
6час – 12:50– 13:20
7час – 13:45– 14:15

График на часовете на учениците от VIII – XII клас в ОРЕС:
Продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:15– 08:55
2час – 09:05– 09:45
3час – 09:55– 10:35
Голямо междучасие -25 мин.
4час – 11:00– 11:40
5час – 11:55– 12:35
6час – 12:50– 13:30
7час – 13:45– 14:25

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ОРЕС В ОСТАНАЛИТЕ ДНИ:
График на часовете на учениците от V, VI и VII кл. в ОРЕС:
продължителност на часовете 30 мин.
1час – 08:00– 08:30
2час – 08:55– 09:25
3час – 09:50– 10:20
Голямо междучасие – 40 мин.
4час – 11:00– 11:30
5час – 11:55– 12:25
6час – 12:50– 13:20
7час – 13:45– 14:15

График на часовете на учениците от VIII – XII клас в ОРЕС:
Продължителност на часовете 40 мин.
1час– 08:00 – 08:40
2час– 08:55 – 09:35
3час– 09:50 – 10:30
Голямо междучасие – 30 мин.
4час– 11:00 – 11:40
5час– 11:55 – 12:35
6час– 12:50 – 13:30
7час– 13:45 – 14:25

Уважаеми родители,
Разчитаме на вашето отговорно отношение към участието на децата ви в учебния процес и при спазването на противоепидемичните изисквания.

Изпращаме Ви:
1. Протокол 1, който се прилага при наличие на един или повече симптоми при ученик, както и при положителен резултат от приложен в училището тест
2. Протокол 2 – в случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия за COVID-19 на ученик.
Моля да се запознаете!