Oнлайн лекция по химия и опазване на околната среда с ученици от 11.б клас

Професор от Пловдивския университет се срещна с единадесетокласници от ПМГ “Иван Вазов”
На 12.11.2021г. се проведе онлайн лекция по химия и опазване на околната среда с ученици от 11.б клас – профил „Природни науки“. Проф. Делчев, доктор на химическите науки и преподавател в Химическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, изнесе лекция на тема “Ковалентна химическа връзка”. Събитието е първият резултат от сключения договор между ПМГ “Иван Вазов” и ПУ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“.
Проф. Делчев запозна учениците с характеристиката на ковалентната връзка – означаване на електронните ефекти, построяване на молекулни диаграми.
Ръководството и преподавателите благодарят за безвъзмездната помощ и се надяват за следващо ползотворно съдействие.