Нов кабинет лаборатория по биология и химия

Нов кабинет лаборатория по биология и химия в ПМГ „Иван Вазов”

       На 19.10.2021г. бе официално открит новият кабинет лаборатория по биология и химия в ПМГ „Иван Вазов” – Димитровград. Проектът за създаването е реализиран по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа про природни науки в профилирана подготовка”. Лабораторията разполага с професионално оборудване, удобни и практични работни места, лабораторен остров за експерименти и обучение. Кабинетът е оборудван с демонстрационна камина, електронна дъска, мултимедия.
На откриването г-жа Валентина Делчева, сподели: „Убедена съм, че съвременните образователни методи, осъществявани в такива кабинети, правят обучението по-интересно, а учениците добиват умения и се научават да работят в екип.”
На събитието присъстваха
Г-жа Радостина Димитрова – председател на Обществения съвет и г-жа Юлиана Димитрова – член на Обществения съвет на гимназията.
По време на представянето на кабинета ученици от 6. и 12. клас демонстрираха опити по химия, които гостите имаха възможност да проследят на електронната дъска с помощта на уебкамера.
За учениците от профил „Природни науки” този кабинет лаборатория ще е предпоставка за по-високо качество на обучението по биология и химия. Учениците ще могат да прилагат наученото в практиката чрез експериментални задачи по тези два профилиращи предмета.