Обучение за периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със заповед заповед №РД 01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването

за периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
присъствено се обучават учениците от:
VА; VIА; VIIА; VIIIА; VIIIБ; VIIIВ; VIIIГ; XА; XБ; XВ и XГ паралелки
в обучение от разстояние в електронна среда са учениците от:
IXА; IXБ; IXВ; IXГ; XIА; XIБ; XIВ; XIГ; XIIА; XIIБ и XIIВ паралелки

Началото на учебните занятия за всички ученици е от 8:00ч.
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
График на часовете на учениците от V, VI, VII, VIII, и X класове в присъствено обучение:
продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

График на часовете на учениците от IX, XI и XII класове в ОРЕС:
продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

ГРАФИК НА КАБИНЕТИТЕ ЗА ПЕРИОДА от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
5а кл. – 4 каб.
6а кл. – 2 каб.
7а кл. – 1 каб.
8а кл. – 34 каб.
8б кл. – 41 каб.
8в кл. – 37 каб.
8г кл. – 39 каб.
10а кл. – 42 каб.
10б кл. – 3 каб.
10в кл. – 6 каб.
10г кл. – 40 каб.

Графиците за следващите периоди ще бъдат своевременно публикувани.
Уважаеми родители, разчитаме на вашето отговорно отношение към участието на децата ви в учебния процес и при спазването на противоепидемичните изисквания.