Обучение в електронна среда за всички ученици от 04.01.2021г. до 31.01.2021г.

Уважаеми родители, ученици и учители,
Здрава, успешна и щастлива 2021 година! Пожелаваме Ви много споделени мигове, сбъдвания и добрини!
В изпълнение на Заповед №РД09-3610 от 31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. включително, учебните занятия в ПМГ “Иван Вазов“ ще се провеждат в електронна среда от разстояние чрез платформата Microsoft Teams по следия график:
График на часовете за учениците от V, VI и VII класове:
1час – 08:00 – 08:30
2час – 08:50 – 09:20
3час – 09:40 – 10:10
4час – 10:50 – 11:20
5час – 11:40 – 12:10
6час – 12:30 – 13:00
7час – 13:20 – 13:50
График на часовете за учениците от VIII, IX, X, XI и XII класове:
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20
4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00
Призоваваме Ви за отговорно отношение към учебния процес!