„Туризъм и ориентиране”

От 22 до 24.06.2018 г. клубът по „Туризъм и ориентиране” при ПМГ “Иван Вазов” - Димитровград по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Теменужка Калинова.

 взе участие в XVI-ия Национален преглед на туристическите умения и сръчности, което бе и втората публична изява на клуба. Форумът се проведе край бреговете на язовир „Копринка“. Палатковият лагер  събра над 300 момичета и момчета, които обичат движението и природата. Присъстваха участници от цяла България –  Чирпан, Стара Загора, Крумовград, Велико Търново, Кнежа, Габрово, Дулово, Златица, Враца и домакинът Казанлък. Младите туристи се състезаваха  в дисциплините: майсторско управление на велосипед, разпъване на палатка, народна топка, стрелба с лък, дърпане на въже, устройство на бивак, играта „Познавам ли моята България“ и в художествената самодейност. Вазовци участват за втора година в националния преглед на туристическите умения и сръчности. Те се  представиха отлично в различните дисциплини и завоюваха трето място по народна топка във възрастовата група IX-XII клас. Получиха и грамота за цялостно представяне.

 

 

 

 

 


На 12.05.2018 г. се проведе първата публична изява на клуб “Туризъм и ориентиране” при ПМГ “Иван Вазов” - Димитровград по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Теменужка Калинова.

Точно в 11.00 часа в парк „Марица”  започна състезание по спортно ориентиране между участниците от клуба. Те бяха разделени на пет отбора, които трябваше да преодолеят пет контролни точки за най-кратко време като разполагат само с карта на местността. След оспорвана надпревара първото място спечели отборът на Емилия, Мария и Ребека с време 7 минути и 17 секунди. Втори останаха Габриела и Биляна, а трети се наредиха Андон-Димитър и Велизар. Победителите получиха грамоти и предметни награди.