„Математика не за всеки”

На 18.06.2018 г. от 14:30 ч., каб.46 на ПМГ „Иван Вазов“ се проведе представителна изява на клуба „Математика не за всеки“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Катя Чалъкова. 

Учениците представиха задачи от математически състезания под формата на обучителната игра „Стани богат логически”. Със специално разработен софтуер участницте от 11 а клас проведоха състезателната игра с участие на учители от гимназията. Участниците бяха преподавателите по английски език г-жа Караиванова,

г-н Митев и г-н Желев, по физческо възпитание и спорт – г-жа Калинова и г-н Камов. Преподавателите бяха представени по интересен начин – в стихотворна форма. Задачите, включени в играта, бяха от различни математически състезания. Огромно удоволствие както за учениците, така и за учителите, беше факта, че всички участници успяха да стигнат до последното ниво и с лекота се справиха със задачите.

С много емоции и перфектна организация състезатели и зрители се потопиха в света на математиката и логическото мислене.

Линк към галерията >тук<

На 17.04.2018 г. от 14:30 ч., каб.46 на ПМГ „Иван Вазов“ се проведе представителна изява на клуба „Математика не за всеки“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Катя Чалъкова. 
Учениците представиха обучителната игра „Стани богат логически”. Със специално разрабитен софтуер участницте от 11 а клас проведоха състезателна игра с ученици от 5, 6 и 7 клас. Всички присъстващи бяха впечатлени от знанията, които показаха участниците в играта. Лочическите въпроси с математически характер бяха подготвени от участните в клуба „Математика за всеки”.
С много емоции и перфектна организация състезатели и зрители се потопиха в света на математиката и логическото мислене.