„Deutsch - spielen und lernen”

На 17.05.2018 г. от 14:30 ч., каб.20 на ПМГ „Иван Вазов“ се проведе представителна изява на клуба „Deutsch – spielen und lernen“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Христина Михайлова.
Участници в клуба са учениците от 5 клас. Представителната изява бе под мотото “Във вълшебния свят на приказките на Братя Грим”. Гости на изявата бяха ученици и преподаватели от гимназията. Госпожа Василка Николова, преподавател в училището и майка на участник в клуба, представи презентация за живота и творчеството на братя Грим, която завърши със забавни откъси от различни приказки, които трябваше да бъдат отгатнати от гостите.След това изявата продължи с драматизация на приказката ''Бременските градски музиканти'', представена в оригинал – на немски език, с костюми и подходящи декори. Гостите се забавляваха и аплодираха малките актьори. За 7 месеца учениците успяха да овладеят нелеките предизвикателства на езика и едновременно с това да се наслаждават на различните уроци под формата на игри и забавления. Участниците в клуба получиха торта и грамоти за успешното си представяне.

Линк към галерията >тук<

На 16.03.2018 г. от 17:30 ч., в каб.20 на ПМГ „Иван Вазов“ се проведе представителна изява на клуба „Deutsch – spielen und lernen“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Христина Михайлова.
Участници в клуба са ученици от 5 клас. Представителната изява бе под мотото “Meiner Mutter mit Liebe” (На мама с любов) и бе посветена на отминалия наскоро Ден на жената и майката. Гости на тържестовото бяха майките на участниците в клуба. За празника учениците бяха подготвили танци, песни и стихове на немски език  Гостите се впечатлиха от знанията и уменията, които малките ученици показаха. За краткото време, през което учат немски език, те демонстрираха завидно познаване на  езика.
Клубът е учреден преди 5 месеца, които се оказаха достатъчни да провокират интерес към немския език, обичаи и традиции.

Линк към галерията >тук<