ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. АПРИЛ 2024

 

предмет клас дата и час на провеждане
1 Предприемачество  ООП VIII 17.04.2024г.   (сряда)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

2 Увод в програмирането – теория VIII 24.04.2024г.   (сряда)

писмена част – 14:30-17:30

Каб.21

3 Увод в програмирането – практика VIII 25.04.2024г.  (четвъртък)

практическа част – 14:30-16:30

Каб. 38

На 26.03.2024г. от 18:00ч. ще се проведе приемен ден.

На 26.03.2024г. от 18:00ч. ще се проведе приемен ден.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!! ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

Пролетно математическо състезание

за ученици от IV клас

Уважаеми родители,

на 30 март 2024 година (събота) от 9:00 часа в ПМГИван Вазов, гр.Димитровград  ще се проведе  Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.

Заявление и декларация за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“в срок от 14.03.2024г. до 20.03.2024г., (включително) от 9.00 до 16.30 часа.

Участниците е необходимо да бъдат  в Гимназията  най-късно до 08:30 часа на 30.03.2024г.

Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.

Регламент  на състезанието можете да намерите >>>тук<<<.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. МАРТ 2024

 

 

предмет клас дата и час на провеждане
1 Изобразително изкуство  ООП VIII 11.03.2024г.  (понеделник)

писмена част – 14:30ч.-15:30ч.

практическа част – 15:30-17:30

Каб. 21

2 Физика и астрономия

ООП

IX 11.03.2024г. (понеделник)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

3 Музика ООП IX 12.03.2024г. (вторник)

писмена част – 14:30-15:30

Каб. 21

практическа част – 15:30 -17:30

Каб.23

4 Музика ООП X 13.03.2024г.  (сряда)

писмена част – 14:30-15:30

Каб. 22

практическа част – 15:30 -17:30

Каб.30

5

 

Философия  ООП 13.03.2024г.  (сряда)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 22

6 Физическо възпитание и спорт

ООП

IX 14.03.2024г. (четвъртък)

практическа част – 14:30-15:30

7 География и икономика ООП 15.03.2024г.  (петък)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

8 Биология и ЗО

ООП

18.03.2024г.  (понеделник)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

9 Музика ООП VIII 18.03.2024г. (понеделник)

писмена част – 14:30-15:30

Каб. 21

практическа част – 15:30 -17:30

Каб.23

10 Химия и ООС

ООП

19.03.2024г.  (вторник)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

11 Изобразително изкуство  ООП 19.03.2024г.  (вторник)

писмена част – 14:30ч.-15:30ч.

практическа част – 15:30-17:30

Каб. 21

12 Химия и ООС –

РП

20.03.2024г.  (сряда)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

13 Изобразително изкуство  ООП Х 20.03.2024г.  (сряда)

писмена част – 14:30ч.-15:30ч.

практическа част – 15:30-17:30

Каб. 21

14 История и цивилизации

ООП

21.03.2024г.  (четвъртък)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 22

15 БЕЛООП 22.03.2024г. (петък)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

16 Английски език

ООП

25.03.2024г. (понеделник)

писмена част – 14:30-17:00

устна част – 17:00 -17:30

Каб.21

17 Руски език

ООП

26.03.2024г.  (вторник)

писмена част – 14:30-17:00

устна част – 17:00 -17:30

Каб.21

18 Математика

ООП

27.03.2024г.  (сряда)

писмена част – 14:30-17:30

Каб.21

19 Увод в програмирането – теория VIII 28.03.2024г.  (четвъртък)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 38

20 Информатика

ООП

VIII 28.03.2024г.  (четвъртък)

писмена част – 14:30-15:30

практическа част – 15:30 -17:30

Каб. 38

21 Информационни технологии

ООП

28.03.2024г.  (четвъртък)

писмена част – 14:30-15:30

практическа част – 15:30 -17:30

Каб. 38

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗАПОЧВАТ СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА ПРИЕМ В V КЛАС В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Уважаеми родители и ученици,

Състезанията, чиито резултати важат за прием V клас в ПМГ  „Иван Вазов“ за учебната 2024-2025г. са:

 

  • Национално математическо състезание „Европейско кенгуру

          на 21 март 2024 г. (четвъртък) от 12:00ч.

Учениците се явят на състезанието в училището, в което учат.

 

  • Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

          на 30 март 2024г. (събота).

Учениците се явят на състезанието в ПМГ“Иван Вазов“.

 

  • Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас на 08 юни 2024г. (събота).

Учениците се явят на състезанието в ПМГ“Иван Вазов“.

 

За допълнителна информация и заявления за участие следете сайта и фейсбук страницата на гимназията.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗАПОЧВАТ СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА ПРИЕМ В V КЛАС В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Уважаеми родители и ученици,

Състезанията, чиито резултати важат за прием V клас в ПМГ  „Иван Вазов“ за учебната 2024-2025г. са:

 

  • Национално математическо състезание „Европейско кенгуру

          на 21 март 2024 г. (четвъртък) от 12:00ч.

Учениците се явят на състезанието в училището, в което учат.

 

  • Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

          на 30 март 2024г. (събота).

Учениците се явят на състезанието в ПМГ“Иван Вазов“.

 

  • Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас на 08 юни 2024г. (събота).

Учениците се явят на състезанието в ПМГ“Иван Вазов“.

 

За допълнителна информация и заявления за участие следете сайта и фейсбук страницата на гимназията.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ – ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – м. февруари УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ  ИЗПИТИ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – м. февруари

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

предмет клас дата и час на провеждане
1 Информатика ООП VIII 20.02.2024г. (вторник)

писмена част – 14:30-15:30

практическа част – 15:30 -17:30

Каб. 38

2 Увод в програмирането – теория VIII 21.02.2024г. (сряда)

писмена част – 14:30-17:30

Каб. 21

3 Музика ООП VIII 21.02.2024г. (сряда)

писмена част – 14:30-15:30

Каб. 21

практическа част – 15:30 -17:30

Каб.22

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ

Съгласно заповед №РД 09-2046/28.08.2023г. на МОН подаването на заявления за допускане до ДЗИ е в периода 06.02.2024-21.02.2024г.

Родителска среща с родители и ученици от 12. клас

На 15.01.2024г. (понеделник) от 18.00ч. в актовата зала на ПМГ ще се проведе родителска среща с родители и ученици от 12. клас във връзка със завършване на 12 клас и ДЗИ.

Прием в 5 клас