Ученически олимпиади и състезания

 Новини:

Все още няма новини по този проект.

 Информация:

Национална програма на МОН

Наименование: Ученически олимпиади и състезания

Кратко описание: През учебната 2020/2021 година ше се водят 5 групи в модула „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“. Това са групи по 1-география и икономика, 2-английски език, 1 – физика, 1- астрономия