Програма за училища посланици на Европейския парламент

 Новини:

Посланиците на Европейския парламент от ПМГ „Иван Вазов“ наредиха гимназията в топ 10 на най-активните в България по Програмата за училища посланици
ПМГ „Иван Вазов“ е сред училищата „почетни“ посланици на Европейския парламент!

 Информация:

Целта на Програмата е да увеличи знанията сред учащите за ЕС, европейското гражданство и парламентарната демокрация, а също да им покаже как те биха могли да оказват влияние върху демократичния процес. След изпълнението на няколко критерия, на участващото училище се присъжда плакет с логото на Програмата, а на посланиците – сертификати. В програмата е заложено и съревнование за ограничен брой участия в Програма „Евроскола“ (обикновено 1 от 10 конкуриращи се училища).