Програма на ЕС – Еразъм +, „Ние сме по-добре със СТЕМ“

 Новини:

#Еразъм+
От 01.05.2023г. до 06.05.2023г.

 Информация:

Програма на ЕС – Еразъм +

Наименование: Ние сме по-добре със СТЕМ

Кратко описание: Проектът има за цел да увеличи резултатите от обучението на учениците по основни дисциплини / предмети чрез STEAM дейности. Подобрявайки резултатите от обучението, учениците получават по-добри резултати при Националните оценявания, а също така намалява броят на учениците, които са в риск от отпадане от училище.Участниците в проекта са от шест държави: Румъния, Северна Македония, България, Италия, Португалия и Турция. Във всички страни основните целеви групи са ученици на възраст 7-15 години от институциите за основно / средно образование.В платформата eTwinning стартира проект eTwinning за STEAM. В този раздел на проекта ще бъде създаден първият модул от проекта STEAM, главният координатор на този модул ще бъде България, но всички участници ще стартират този модул заедно. „ИВАН ВАЗОВ” ще отговаря за създаването на страници по темата, подготовката на дейности и задачи и планирането на датите. Съдържанието на този модул ще бъде общите изследвания за дейностите на STEAM и техните видове, най-новата ситуация в него. Всички материали ще бъдат споделяни в eTwinning, за да имат достъп учители и ученици от училищата партньори по проекта.

Приоритетна област: Чужди езици, Математика, Природни науки

Партньор: международно партньорство

Начало: 20.09.2020г.

Край: 19.05.2022г.

>>Флайер<<

>>Брошура<<

>>Мобилност Португалия<<