Здрави и силни чрез спорт

 Новини:

Все още няма новини по този проект.

 Информация:

Наименование: Здрави и силни чрез спорт

Кратко описание: За предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за децата, учениците и студентите по реда на ПМС №129/11.07.2000г.

Приоритетна област: Спорт и туризъм

Начало: 01.01.2020г.

Край: 31.12.2020г.