Без свободен час в училище

 Новини:

Все още няма новини по този проект.

 Информация:

Национална програма на МОН

Наименование: Без свободен час в училище

Кратко описание: Да намали свободните часове на учениците в училище

Начало: 01.07.2020г.

Край: 15.11.2020г.