23.05.2022г.

На 23.05.2022г. присъствахме  на  работната среща в училището‚ на която бяхме приветствани и уточнихме липсващи детайли по следващите етапи от проекта, докато учениците посетиха два учебни часа и установяваха първите контакти с връстниците си от други държави. След това присъствахме на възпоменателна церемония посветена на патроните на училището „Strage di Capaci“. Участниците бяхме поздравени от властите на града и училището. Оркестърът на училището изсвири мелодии, които всички партньори по проекта запяха с английски текст. Следваше разходка и обяд в центъра на Лацизе. Българските ученици гостуваха на италиански семейства за вечеря и създадоха атмосфера на приятелство и добронамереност.