Работна среща – 5 ден

Днес, 5-ти ноември, се състоя заключителният етап от срещата в България- гостите получиха своите сертификати за участие в дейностите по първата мобилност и отпътуваха, отнасяйки чудесни спомени от Димитровград. Те споделиха как ще приложат добрите педагогически практики от Гимназията.