Успешно приключи многостранният проект „Неравенствата между половете” по програма Коменски

Днес, 27.06.2014г., в ПМГ „Иван Вазов” бе проведено заключителното представяне на работата на двегодишния многостранен проект „Неравенствата между половете” по програма Коменски.На събитиенто екипът на проекта запозна гостите с резултатите от дейността като демонстрира продуктите – албуми, презентации, аудио- и видеоматериали, табла.

Г-жа Славова – директор на ПМГ и ръководител на проекта, благодари на учители и ученици за усърдието и придобитите умения за работа в екип.Г-н Желев – координатор на проекта, съобщи резултатите от финалните анкети на ученици, учители и родители, в които оценката на проекта е силно положителна.Учители и ученици от екипа споделиха своите преживявания и готовността си за бъдещо участие в подобни Европейски проекти.

Участниците и партньорите им от културни институции и общности от Димитровград оцениха проекта като успешен и полезен не само за училището, но и за града.

Линк към галерията >тук<