Програма за училища посланици на Европейския парламент

ПМГ „Иван Вазов“ участва в Програмата за училища посланици на ЕП от 2018/2019 уч. година.

Целта на Програмата е да увеличи знанията сред учащите за ЕС, европейското гражданство и парламентарната демокрация, а също да им покаже как те биха могли да оказват влияние върху демократичния процес. След изпълнението на няколко критерия, на участващото училище се присъжда плакет с логото на Програмата, а на посланиците – сертификати. В програмата е заложено и съревнование за участие в Програма „Евроскола“.

В първата си година посланиците на ЕП оганизираха дейности посветени най-вече на популяризацията на общоевропейската кампания „Този път ще гласувам“.

През 2019 – 2020 г. ПМГ „Иван Вазов“ продължи участието си в Програмата като се включи в групата на 20 училища, избрани от Бюрото да работят по-задълбочено от всички 90, обхванати от Програмата. Условието бе да се предложи инициатива, която да се осъществява в периода ноември 2019 – май 2020 г. Инициативата, която младши посланиците стартираха през декември 2019 г. бе „Шампионат ЕС“ – състезание между паралелките от гимназиалния курс в училище. От него до февруари 2020 г. се проведоха три кръга, при заложени седем, а с Ковид мерките Шампионата бе прекъснат.

През м. януари, 2020 г. група от младши посланиците спечели квота за участие в Страсбург от регионалното състезание „Евроскола“ за областите Хасково и Стара Загора. Ковид-19 отложи пътуването до Страсбург. През декември 2020 г. младши посланиците участваха в онлайн сесия на Евроскола заедно с ученици от повече от 70 училища от цяла Европа.