ПМГ „Иван Вазов“ участва в Програмата за училища посланици на ЕП трета поред година.

Целта на Програмата е да увеличи знанията сред учащите за ЕС, европейското гражданство и парламентарната демокрация, а също да им покаже как те биха могли да оказват влияние върху демократичния процес. След изпълнението на няколко критерия, на участващото училище се присъжда плакет с логото на Програмата, а на посланиците – сертификати. В програмата е заложено и съревнование за ограничен брой участия в Програма „Евроскола“ (обикновено 1 от 10 конкуриращи се училища).