#Еразъм+

В ПМГ “Иван Вазов“ се проведе заключителната среща по проект „Ние сме по-добри със СТЕАМ“, финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС. На срещата си припомнихме поставените цели, отчетохме постигнатите резултати и представихме крайния продукт – електронна книга с добри практики на СТЕМ дейности от училищата в България, Италия, Северна Македония, Румъния, Португалия и Турция.

https://sites.google.com/view/wearebetterwithsteam