Държавен план – прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 годинa в ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград

Съгласно Заповед № 3-759/22.04.2024г. на Началника на РУО – Хасково е утвърден:
Държавен план – прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 годинa в ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград
Брой паралелки – 1
Брой места – 26