Учители

ИмеПрезимеФамилияДлъжност по трудов договор Образование Завършил Професионална квалификация Учител по … ПКС
1.Валентина Христова Делчева Директорвисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Учител по математика и информатикаУчител по информатика и итПКС II – ДИПКУ СЗ
2.Живка Радева Ненова Заместник-директор, учебна дейност висше – магистърСофийски университет „Св.Климент Охридски“ Географ, геоморфолог и картограф – учител по география Учител по историяУчител по география и икономикаПКС IV – ДИПКУ СЗ
3.Боряна Радославова Кръстева Заместник-директор, административно-стопанска дейноствисше – магистърТехнически университет София
ПУ Пловдив
Електроенергетика и електрообзавеждане
Учител по математика
Учител по математикаПКС V- ДИУУ София
4.Боряна Христова Христова Ръководител на направление „ИКТ“висше – магистър Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“Учител по математика, информатика и информационни технологииУчител по информатика и итПКС II – ДИУУ София
5.Галя Найденова Пенкова Педагогически съветниквисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Психолог Филолог и учител по руски език и литератураПедагогически съветникПКС II – ДИУУ София
6.Катя Димитрова Атанасова Старши учител по Български език и литературависше – магистърСофийски университет „Св.Климент Охридски“ Специалист по български език и литература и преподавател в средните училищаУчител по български език и литератураПКС III – ДИПКУ СЗ
7.Ваня Диманова Маринчева Старши учител по Български език и литературависше – магистърВеликотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Учител по български език и литература, учител по френски език и литератураУчител по български език и литература, учител по френски език ПКС IV – ДИПКУ СЗ
8.Цанка Вътова Колева Старши учител по Български език и литературависше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Специалист по български език и литература и учителУчител по български език и литератураПКС IV – ДИУУ София
9.Мариана Пенчева Пенева-Димитрова Старши учител по Български език и литературависше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите -Стара Загора Университет по библиотекознание иинформационни технологии -София
Специалист по български език и литература и учител със специализация литературознание Учител по немски език V – XI клас Библиотекар (библиограф)Учител по български език и литератураПКС IV – ДИПКУ СЗ
10.Анжелина Ависаломовна Мелниченко Старши учител по Английски езиквисше – магистърВисши училища в чужбинаУчител по английски езикУчител по английски езикПКС V – ДИУУ София
11.Пламен Ничев Митев Старши учител по Английски езиквисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Специалист по английски език и литература и преподавател в СОУУчител по английски езикПКС II – ДИУУ София
12.Галина Митева Караиванова Старши учител по Английски езиквисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Учител по английски език в СОУУчител по английски езикПКС IV – ДИУУ София
13.Живко Георгиев Желев Старши учител по Английски езиквисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Учител по английски език в СОУУчител по английски езикПКС II – ДИУУ София
14.Никол Георгиева Караиванова Учител по Английски езиквисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Учител по английски език Учител по английски езикПКС V – ДИУУ София
15.ТаняЗлатковаБъчвароваУчител по Английски езиквисше – магистърСофийски университет „Св.Климент Охридски“ Английска филологияУчител по английски езикПКС IV – ДИУУ София
16.Адриана Иванова Христова Учител по Английски езиквисше – магистърВеликотърновски университет“Св. св. Кирил и Методий Учител по английски езикУчител по английски езикПКС V – ДИУУ София
17.Христина Ангелова Михайлова Старши учител по Немски езиквисше – магистърВеликотърновски университет“Св. св. Кирил и Методий“Тракийски университет -Стара Загора Магистър по немска филология и учител по немски език Учител по английски езикУчител по немски езикПКС II – ДИУУ София
18.Катя Ангелова Чалъкова Старши учител по Математикависше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Математик, учител по математика Учител по информатика и информационни технологииУчител по математикаПКС II – ДИПКУ СЗ
19.АнелияДелчеваТеневаУчител по Математикависше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“учител по физика математикаУчител по математикаПКС V – ДИУУ София
20.Яна Петрова Бачварова Учител по Математикависше – бакалавърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Математик, учител по математикаУчител по математикаПКС V – ДИУУ София
21.ЕлицаРуменоваЕвтимоваУчител по теоретично обучениевисше – бакалавърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Учител по професионална подготовкаУчител по професионална подготовка
22.Василка Колева Николова Старши учител по Информатика и информационни технологиивисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Учител по математика и информатикаУчител по информатика и итПКС V – ДИПКУ СЗ
23.Драгомира Христова Стоянова Старши учител по Информатика и информационни технологиивисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Икономически университет – Варна Икономически университет -Варна
Учител по информатика и ИТ Преподавател по икономически дисциплини Икономист по социално-икономическа информацияУчител по информатика и итПКС I – ДИПКУ СЗ
24.Дария Пламенова Манева Учител по Информатика и информационни технологиивисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Информатик Учител по математика информатика и ИТУчител по информатика и итПКС IV – ДИУУ София
25.Тихомира Русева Тенчева Учител по Информатика и информационни технологиивисше – бакалавърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Учител по математика, информатика и ИТУчител по информатика и ит
26.Диляна Ангелова Стойчева Учител по Физика и астрономиявисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Тракийски университет -Стара Загора
Учител по химия и физика Учител по човекът и природата Учител по физика и астрономияПКС IV – ДИУУ София
27.Ирина Тодорова Панева Старши учител по Химия и опазване на околната средависше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Учител по биология и химияУчител по химия и опазване на околната средаПКС V – ДИУУ София
28.Красимира Господинова Палаузова Старши учител по Биология и здравно образованиевисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Учител по биология, учител по химияУчител по биология и здравно образованиеПКС V – ДИПКУ СЗ
29.Гюлшен Рашид Али Учител по Биология и здравно образованиевисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Биология и химияУчител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната средаПКС IV – ДИУУ София
30.Павлина Георгиева Лозева Старши учител по История и цивилизациявисше – магистърВеликотърновски университет“Св. св. Кирил и Методий“ Учител по история и географияУчител по история и цивилизацияПКС III – ДИУУ София
31.Петя Васкова Желязова Старши учител по География и икономикависше – бакалавърВеликотърновски университет“Св. св. Кирил и Методий“ Учител по история и географияУчител по география и икономикаПКС IV – ДИУУ София
32.Теодора Атанасова ХристоваУчител по География и икономикависше – бакалавърСофийски университет „Св.Климент Охридски“ Учител по география и икономикаУчител по география и икономикаПКС IV – ДИУУ София
33.Анита Георгиева Иванова Учител по История и цивилизациявисше – бакалавърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“Историк Учител по историяУчител по история и цивилизацияПКС V – ДИУУ София
34.Тодор Георгиев Тодоров Старши учител по Обществени наукивисше – магистърВеликотърновски университет“Св. св. Кирил и Методий“ Философ учител Балканистика, учител по историяУчител по философияПКС V – ДИПКУ СЗ
35.Теменужка Енчева Калинова-Пиронкова Старши учител по Физическа култура и спортвисше – магистърНационална спортна академия -Софи Треньор по футбол Учител по физическо възпитание Магистър по физическо възпитаниеУчител по физическа култура и спортПКС I – ДИУУ София
36.Деян Калоянов Димов Старши учител по Физическа култура и спортвисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Национална спортна академия -София
Учител по физическо възпитание Магистър по спортна психологияУчител по физическа култура и спортПКС III – СУ София
37.Чавдар Димитров Камов Учител по Физическа култура и спортвисше – магистърПловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Учител по Физическо възпитаниеУчител по физическа култура и спортПКС IV – ДИУУ София
38.Георги Живков Желев Учител по Музикависше – магистърАкадемия за музикално,танцово изобразително изкуство -Пловдив Магистър по пиано Учител по музика в средно образователно училище и детска градина. Преподавател по пиано и солфеж Учител по информатика и ИТУчител по музика и ИТПКС II – ДИУУ София
39.Мария Ламбова Маврудова-Сали Учител по Руски езиквисше – бакалавърВеликотърновски университет“Св. св. Кирил и Методий“ Учител по български език и руски езикУчител по руски езикПКС IV – ДИУУ София
40.Зорница Живкова Игнатова Учител по Изобразително изкуствовисше – бакалавърВеликотърновски университет“Св. св. Кирил и Методий“ Тракийски университет -Стара Загора Педагогика на обучението по технологии и предприемачество Учител по изобразително изкуствоУчител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество
41.НаталияМилеваДечеваУчител, теоретично обучениевисше – магистър ТУ СофияУчител по професионална подготовкаУчител по информатика и ИТ и професионална практика
42.ДинкоИвановНиколовУчител по практическо обучениевисше – бакалавърТУ СофияУчител по професионална подготовкаУчител по професионална подготовка

Непедагогически персонал:

Петя Ганева Димитрова – главен счетоводител

Димка Митева Шопова – касиер-домакин

Анелия Лазарова Петкова – завеждащ административна служба

Петко Гошев Михайлов – аналитик компютърни мрежи

Антоанета Тодорова Мушанова – библиотекар