Информация

Организация на учебния ден в ПМГ “Иван Вазов” за учебната 2023/2024г. – полудневна

Програма за 12 клас за април 2024

Понеделник – 01.04.2024

 

12.а

12.б

12.в

12.г

1

Стоянова/Николова М4

Тодоров

Н. Караиванова ООП

Бъчварова

2

Стоянова/Николова М4

Н. Караиванова М1

Тодоров

Бъчварова

3

Тодоров

Атанасова ООП

Н. Караиванова М1

Стоянова/Тенчева М4

4

Стоянова/Николова М4

Атанасова ООП

Н. Караиванова М2

Тодоров

5

Стоянова/Николова М4

Н. Караиванова М2

Камов

Атанасова ООП

6

Чалъкова ООП

Н. Караиванова М3

Камов

Стоянова/Тенчева М4

7

Чалъкова ООП

Н. Караиванова М4

Атанасова ООП

Стоянова/Тенчева М4

8

 

 

 

 

Вторник – 02.04.2024

 

12.а

12.б

12.в

12.г

1

Г. Караиванова ООП

Али М2

Лозева М1

Митев М2

2

Г. Караиванова ООП

Али М2

Лозева М2

Митев М3

3

Г. Караиванова М3

Атанасова ООП

Лозева М3

Манева/Христова М3

4

Г. Караиванова М4

Атанасова РП

Лозева М3

Манева/Христова М3

5

Чалъкова М4

Н. Караиванова ООП

Н. Караиванова ООП

Манева/Христова М4

6

Чалъкова М4

Н. Караиванова ООП

Н. Караиванова ИМ

Манева/Христова М4

7

 

 

Н. Караиванова ИМ

 

8

 

 

 

сряда – 03.04.2024

 

12.а

12.б

12.в

12.г

1

Чалъкова М4

Али М1

Атанасова ООП

Генчев

2

Чалъкова М4

Али М4

Атанасова ООП

Генчев

3

Чалъкова ИМ

Али ИМ

Н. Караиванова М3

Атанасова РП

4

Чалъкова ИМ

Али ИМ

Н. Караиванова М4

Атанасова РП

5

Г. Караиванова М1

Генчев

Атанасова РП

Стоянова/Тенчева ИМ

6

Г. Караиванова М2

Генчев

Атанасова РП

Стоянова/Тенчева ИМ

7

ЧК

ЧК

Генчев

Стоянова/Тенчева М4

8

 

 

 

 

четвъртък – 04.04.2024

 

12.а

12.б

12.в

12.г

1

Атанасова РП

Панева М4

Желязова М5

Митев М4

2

Атанасова РП

Панева М4

Желязова М5

Митев ИМ

3

Атанасова ООП

Панева М4

Желязова М6

Митев ИМ

4

Атанасова ООП

Панева М4

Желязова М6

Калинова

5

Калинова

Панева ИМ

Желязова ИМ

Митев М1

6

Калинова

Панева ИМ

Желязова ИМ

ЧК

7

 

Калинова

ЧК

 

8

 

Калинова

 

 


1.    Начало на учебния ден – 08:00ч.

2.    Край на учебния ден

V-VII клас — 13:55 VIII-XII клас -14:30

3.    Продължителност на учебния час както следва:

V-VII клас – 40 минути VIII-XII клас – 45 минути

4.    Почивки

Между 1 и 2 час – 10 мин.

Между 2 и 3 час – 10 мин.

Между 3 и 4 час – 25 мин.

Между 4 и 5 час – 10 мин.

Между 5 и 6 час – 10 мин.

Между 6 и 7 час – 10 мин.

Часовете за организиране и провеждане на спортни дейности, които са заложени в графика се провеждат в два последователно учебни часа без почивка, съгласно чл.9, ал.6, т.4 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование и ПС №12/15.05.2023г.