Форми на обучение

Условия и ред за организиране на форми на обучение за учебната 2023/2024г.
График за изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение на поправителна сесия на 07.09.2023г. и 13.09.2023г., уч. 2022/2023 г.
График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение на януарска сесия на 08.01.2024г. и 23.01.2024., уч. 2023/2024 г.
График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение на априлска сесия от 17.04 – 30.04.2024г, уч. 2023/2024 г.

Форми на обучение за учебната 2022-2023г.


График за изпити самостоятелна форма на обучение – януарска сесия


График за изпити самостоятелна форма на обучение – априлска сесия


График за изпити самостоятелна форма на обучение – юлска сесия


График за изпити самостоятелна форма на обучение – януарска сесия (от 05.01.2023г. до 20.01.2023г.)


График за изпити самостоятелна форма на обучение – априлска сесия (от 17.04.2023г. до 28.04.2023г.)


График за изпити самостоятелна форма на обучение – майска сесия (17.05.2023г. и 18.05.2023г.)


График за изпити самостоятелна форма на обучение – августовска сесия (14.08.2023г. и 18.08.2023г.)


График за провеждане на поправителни изпити за 12 клас – август (на 14.08.2023г. и 18.08.2023г.)