Ученически съвет

Дария Николова Колева – 5. клас

Християна Теодорова Попова – 6. клас

Лъчезара Иванова Дечева – 7. клас

Валентин Николаев Станчев – 8. а клас

Теодора Георгиева Статева – 8. б

Теодора Руменова Лозева – 8. в клас

Алекс Красимирова Жечева – 8. г клас

Теодор Живков Тончев – 9. а клас

Пламена Славова Славова – 9. б клас

Мартин Радостинов Жечев – 9. в клас

Иво Въчев Въчев – 9. г клас

Исус-Мануел Петков Какалов – 10. а клас

Даяна Славова Славова – 10. б клас

Ирена Анастасова Христова – 10. в клас

Теа Тихомирова Славова – 10. г клас

Кремена Данаилова Атанасова – 11. а клас

Поли Евгениева Ботева – 11. б клас

Габриела Христофорова Попова – 11. в клас

Сияна Стоянова Славова – 11. г клас

Владислав Маринов Иванов – 12. а клас

Ивайла Станимирова Иванова – 12. б клас

Никол Бориславова Стоилова – 12. в клас

Гергана Добромирова Добрева – 12. г клас

Председател: Даяна Славова – 10. б клас