Свободни места за учебната 2023-2024г.

Актуално към 20.02.2024г. – документи се подават в канцеларията на ПМГ

паралелкапрофил / професиясвободни места
5 няма
6 няма
7 1
8AМатематическиняма
Природни наукиняма
Софтуерни и хардуерни наукиняма
Професия „Приложен програмист“ няма
Математически4
Природни наукиняма
Софтуерни и хардуерни наукиняма
Професия „Приложен програмист“1
Подаване на документи за участие в класиране от 08-14.02.2024г.
10АМатематическиняма
10БПриродни наукиняма
10ВСофтуерни и хардуерни науки2
10ГПрофесия „Приложен програмист“2
11АМатематически5
11БПриродни науки2
11ВСофтуерни и хардуерни науки1
11ГПрофесия „Приложен програмист“1
12АМатематически6
12БПриродни науки4
12ВИкономически развитие2
12 ГСофтуерни и хардуерни наукиняма