Осигуряване достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ПМГ “ИВАН ВАЗОВ“ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Годишен отчет по чл.15, ал. 2 от ЗДОИ – 2019 г.

Годишен отчет по чл.15, ал. 2 от ЗДОИ – 2020 г.

Годишен отчет по чл.15, ал. 2 от ЗДОИ – 2021 г.

Годишен отчет по чл.15, ал. 2 от ЗДОИ – 2022 г.