Състав

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към – гр.Димитровград за срок от три години.

Деляна Гочева Иванова – председател, представител на родителите

Анелия Енчева Христова – член, представител на родителите

Наталия Радкова Славова – член, представител на родителите

Анна Стоянова Василева – член, представител на родителите

Кристина Трендафилова Трандевя – член, представител на родителите

Емил Невенов Заимов – член, представител на работодателите

Диана Дончева Динкова – член, представител на финансиращия орган

и резервни членове:

Милена Ангелова Тодева – представител на родителите;

Маргарита Йорданова Лапачка – представител на родителите;

Любомир Тодоров Борисов – представител на работодателите;

Калина Тонева – представител на финансиращия орган

Заповед за поименния състав